Završen projekat „Inkluzija u socijalnom preduzetništvu“ koji su sproveli Udruženje AzBuki i Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Carica Jelena“

Autor Uklonimo barijere

Autor: Petar Veljković

Uklonimo Barijere

Foto: Pixabay.com

Udruženje AzBuki, u saradnji sa Školom za osnovno i srednje obrazovanje „Carica Jelena“ iz Niša, realizovalo je projekat „Inkluzija u socijalnom preduzetništvu“ čiji je zadatak da se bavi osnaživanjem mladih ljudi, iz osetljivih grupa, da se aktivnije uključe u širu lokalnu zajednicu.

Dvadesetoro mladih iz osetljivih grupa, uzrasta od 19 do 24 godine, imalo je priliku da, kroz praktične i edukativne radionice, prođe jedan put učenja, odnosno, stvaralaštva, navode iz Udruženja AzBuki. Oni su zajedno radili na stvaranju proizvoda, koji će biti predstavljen u samoj završnici projekta, na izložbi.

„S obzirom na to da ekonomsko osnaživanje, a posebno mladih iz osetljivih grupa, vodi ka bitnom faktoru njihove socijlane uključenosti, možemo da zaključimo da na taj način zapošljavanje i uključivanje na tržište rada predstavlja jedan od ključnih preduslova socijalno-ekonomske samostalnosti i peduzimanja odgovornosti za sopstveni život“, kazala je Dragana Lazarević ispred Udruženja AzBuki.

Pojekat je bio sproveden kroz edukativne i praktične radionice, koje su održane u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Carica Jelena“ u Nišu.

Pored toga, praktične i likovne radionice organizovane su i u Dečijem kulturnom centru.

Uklonimo Barijere

Foto: MRC Niš

Deo projekta obuhvatalo je i istraživanje koje se odnosilo na sagledavanje položaja mladih iz osetljivih grupa, pogotovo mladih sa invaliditetom i smetnjama u razvoju.

Upitnik je popunilo ukupno 506 ispitanika, od čega je skoro 50% imalo prilike da se sretne sa mladima iz osetljivih grupa, navodiDragana Lazarević.

Na pitanje da li su mladima iz osetljivih grupa u našem gradu obezbeđeni svi uslovi za nesmetano obavljanje aktivnosti, 50% ispitanika odovorilo je „u maloj meri“, dok je 13% ispitanika odgovorilo da uopšte nisu ispunjeni uslovi, neki su od rezultata istraživanja.

Slični su rezultati i kada je u pitanju školovanje mladih osoba iz osetljivih grupa.

„Na pitanje da li mladi mogu da pronađu posao u gradu u kome žive, nakon završene škole, svega 3% ispitanika smatra da bi mogli da nađu odmah posao, dok skoro 50% smatra da je mogućnost zaposlenja u maloj meri ostvariva“, kazala je Lazarević.

Ona je dodala da je još jedan od bitnih zaključaka istraživanja da se mora više govoriti o problemima sa kojima se susreću mladi iz osetljivih grupa.

Direktor Škole „Carica Jelena“ Miša Ljubenović istakao je da je ovo tek prvi korak za naredne aktivnosti koje će se dešavati.

„U školi smo u prethodna dva meseca imali nekoliko radionica, na kojima su nastale jedinstvene, unikatne rukotvorine, iz ruku naših učenika. Ono što mečini posebno srećnim i zadovoljim jeste učešće mladih iz niških gimnazija. Ja sam siguran da će ti mladi, koji su učestvovali, osim senzitivnosti koju su stekli prema vršnjacima sa invaliditetom, preneti svoje iskustvo i drugima i reći da postoje drugi vršnjaci u njihovom gradu koji su manje vidljivi i da im na određeni način treba pružiti podršku“, istakao je Ljubenović.

On je dodao da će se završna prodajna izložba održati sutra, 14. decembra, od 12,00 časova u prostorijama Dečijeg kulturnog centra u Nišu.

Povezane objave