Za decu roditelja sa prvim stepenom invaliditeta besplatan vrtić

Autor Uklonimo barijere

Autorka: Vesna Petrović

Uklonimo Barijere

Foto: Erich Westendarp, Pixabay.com

Ukoliko jedan od roditelja ima prvi stepen invaliditeta, odnosno 100 posto telesnog oštećenja,  boravak deteta u vrtiću u punoj ceni subvencioniše Grad Niš.

U cilju smanjenja liste čekanja, grad svake godine povećava svotu novca koji izdvaja za subvencionisanje.

„Mislim da smo mi jedini grad u Srbiji koji na ovaj način motiviše roditelje sa invaliditetom da se odluče na potomstvo“, kaže Tijana Đorđević Ilić, gradska većnica resorno zadužena za socijalnu politiku. „Odluka grada je da deca čiji su roditelji sa prvim ili drugim stepenom telesnog oštećenja besplatno borove u vrtićima, odnosno da grad u potpunosti subvencioniše njihov boravak u vrtiću. Odluka se odnosi kako na vrtiće koji se nalaze u sastavu PU „Pčelica“, ali i na privatne vrtiće sa kojima je Grad sklopio ugovor o subvencionisanju cene troškova za boravak dece u njima“.

Povezane objave