WORKFORCE – JEDNAKE ŠANSE ZA SVE

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Vesna Ristić lična arhiva

Agencija WORKFORCE, koja kao deo regionalne organizacije HEADS ADRIATIC posluje u zemljama Adriatika i na dnevnom nivou sarađuje sa hiljadu  klijenata i 12 hiljada saradnika, odlučila je da uposli 20 osoba sa invaliditetom.  Radna mesta će biti prilagođena njihovim mogućnostimaa, a otvorena su im i vrata za napredovanje. Tim  povodom razgovarali smo sa Vesnom Ristić, administrativnim managerom ove kompanije.

Vaša Agencija je, gospođo Ristić, odlučila da uposli 20 osoba sa invaliditetom. Šta Vam je bio motiv, pored zakonske obaveze koju svi poslodavci imaju?

WORKFORCE je deo regionalne kompanije HEADS ADRIATIC čija je osnovna delatnost upravljanje i razvoj ljudskih resursa. Od 01. marta 2020. godine se, u skladu sa zakonskom regulativom, registrujemo kao agencija za posredovanje  pri zapošljavanju. S obzirom na to da zakododavac predviđa i mogućnost zapošljavanja određenog broja osoba sa invaliditetom, kao društveno odgovorna kompanija,  mi smo odlučili da iskoristimo tu priliku i damo svoj doprinos integraciji lica s invaliditetom u redovne tokove života i rada.

Domenvašeg  rada jeste upravo  oblast  upravljanja razvoja  ljudskih  resursate  sam sigurna da  ćete   se odlično  snaći  u  pronalaženju mesta za  osobe sa invaliditetom.

U okviru svojih mogućnosti i potreba posla, pronašli smo posao, kao što rekoh,  za 20 osoba s invaliditetom koje će obavljati poslove telefonske podrške za potrebe administracije zaposlenima koji direktno rade s kompanijama (prikupljanje podataka, veoma bitan ali vremenski zahtevan posao).Verujemo da ćemo na taj način omogućiti bolji servis našim klijentima, a s druge strane će naši administratori dobiti više prostora za neke druge usluge koje se tim klijentima mogu ponuditi. Da ne govorim o benefitu za osobe sa invaliditetom, koje dobijaju priliku da budu korisni članovi društva i svojim radom ostvare zaradu sebi za život.

Mislite li  da  osobe sa invaliditetom  imaju  šansu da  se ponuđenom  poslu prilagode i  daju maksimum  svojih potencijala?

U ovom čudnom vremenu u kojem živimo, jedna stvar se pokazala kao olakšavajuća okolnost: imamo mogućnost da tim ljudima obezbedimo rad od kuće i smanjimo njihove poteškoće u dolasku i odlasku s posla. Kao kompanija, mi do sada nismo imali iskustva  sa zapošljavanjem osoba sa invaliditetom. Takođe razumemo i kompanije koje kažu da ne mogu u okvirima svojih delatnosti pronaći adekvatna radna mesta za njih, često se unapred pribojavajući problema koji mogu nastati u komunikaciji i ostvarenju rezultata.

Mi smo tu mogućnost iskoristili i smatram da, kroz rešenja koja smo za njih pronaašli, zaista mogu da se prilagode poslu i daju maksimum svojih potenccijala.

Imate li bilo  kakvog iskustva  u  dosadašnjoj  praksi sa osobama sa  invaliditetom verujete  li  njihove sposobnosti.

Veliki deo motivacije da se aktivno uključimo u ovaj projekat  potiče  upravo iz iskustva iz prethodne firme, velikog FMCG lanca. Tamo sam, radeći sa osobama sa invaliditetom koje je kompanija zapošljavala, a koji su uglavnom bili gluvonemi, odlučila da završim osnovni kurs znakovnog jezika. Cilj je bio da se bolje razumemo, da ih bolje integrišemo u radno okruženje i istovremeno osiguramo da se sva pravila  bezbednosti i zaštite na radu adekvatno poštuju. Time što sam bar delimično „ušla u njihove cipele“ razumela sam koliko je njima zapravo teško u svetu koji nije krojen po njihovoj meri. S druge strane od njih sam dobila i zahvalnost, ali i posvećenost poslu koju ponekad ne dobijam od onih koji mogu mnogo više u svetu koji jeste pravljen za njih. Drugim rečima – verujem u njihove sposobnosti, ako se iskoriste na pravi način, a mi to činimo.

Primetila  sam  da  ste,  u  cilju  boljeg  razumevanja  problema  osoba  sa  invaliditetom,  uspostavili  i  saradnju  sa  portalom  „Uklonimo barijere“  iz  Niša?

 Ta saradnja, koju smo otvorili pre par meseci, bila je od velike koristi prilikom zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Pre svega zbog toga što je portal objavio naš poziv, a potom i zbog činjenice da nas je osnivač portala Dragana Rodić lično uputila na mnoge ljude, koji odgovaraju profilu naše kompanije. Lakše smo došli do njih i u priču ušli  sigurniji i informisaniji. Saradnju ćemo nastaviti,  možda na nekom drugom planu, ali svakako na obostranu korist.

 Trening dalji razvoj ljudskih  potencijalatakođe  spada  delokrug  vašeg  radaDa  li  to znači  dai  osobe sa  invaliditetom mogu da se  uključi  napreduju na  poslu?

Svim svojim zaposlenima dajemo jednake mogućnosti za rad i napredovanje. Kao kompanija koja živi te vrednosti, ovo smatramo prilikom da ljudima,  koje društvo povremeno zaboravi,  damo priliku da se i njihov glas čuje, a da to bude u okviru njihovog rada i doprinosa koji žele da daju tom istom društvu. Smatram da je to jedino što oni žele. Da napreduju kao i ostali, i da budu korisni članovi zajednice.

Portal „Uklonimo barijere“ zahvaljuje kompaniji WORKFORCE na saradnji, iz koje je proistekao i konkretan rezultat: upošljavanje 20 osoba sa invaliditetom, što retko ko čini.

Iskreno se nadamo da je ovo samo početak naše buduće saradnje, imajući u vidu da  kompanija WORKFORCE ima veliko razumevanje za osobe sa invaliditetom i njihove probleme.

Inače, portal „Uklonimo barijere“, pored ostalih, podržava i Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Povezane objave