Vodič

Autor Uklonimo barijere

Uklonimo barijere – Vodič

 „Vodičkrozpravaisubvencijenamenjeneosobamasainvaliditetomnateritorijigrada Niša“, predstavlja sveobuhvatan dokument u kojem se mogu pronaći sledeće važnei nformacije, zakonske odredbe i korisni edukativni sadržaji:

 • O invalidnosti (opštipojmovi)
 • Bonton u komunikaciji sa osobama sa invaliditetom
 • Zdravstvena zaštita
 • Pravilnik o medicinsko-tehničkim pomagalima koja se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • Medicinska rehabilitacija – produžena rehabilitacija u stacionarima zdrastvenih ustanova
 • Socijalna zaštita i socijalna sigurnost
 • Sistem penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Zapošljavanje i radni odnosi
 • Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
 • Pravilnik o tehničkim standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata
 • Zakon o kretanju uz pomoć psa vodiča
 • Zakon o upotrebi znakovnog jezika
 • Pravilnik o kategorijama osoba sa invaliditetom koje mogu da koriste posebno obeležena parking mesta
 • Povlastice za osobe sa invaliditetom – besplatna i povlašćena vožnja
 • Ostale subvencije za osobe sa invaliditetom
 • Sport i rekreacija kao bitni segmenti inkluzije osoba sa invaliditetom

 

Glavni i odgovorni urednik vodiča je Jordan Ivanović.