USKORO STIŽE OBEŠTEĆENJE ZA PORODICE DECE SA INVALIDITETOM

Autor Uklonimo barijere
uklonimo barijere

Foto::Pixabay

Roditelji koji su morali da biraju između plate i dodatka za pomoć i
negu drugog lica sada definitivno mogu da računaju na novac koji im
je neustavno oduzet. Vlada Srbije usvojila je u drugoj polovini marta
Zaključak kojim će biti obeštećene porodice dece sa invaliditetom
koje su zbog sporne odredbe Zakona o finansijskoj podršci porodici
sa decom bile prinuđene da biraju da li će primati platu ili dodatak za
pomoć i negu drugog lica.
Naime, za ove namene iz budžeta je izdvojeno oko 70 miliona dinara,
pa će oko 200 porodica moći da računaju na obeštećenje zbog štete
koja im je naneta kroz primenu neustavne odredbe pomenutog
zakona.
Na ovaj problem od samog početka ukazivalo je udruženje “Mame su
zakon”.
Ovo udruženje u saradnji sa svojim timom pravnika podnelo je
predlog za ocenu ustavnosti spornog dela zakona Ustavnom sudu u
februaru 2019. godine. Ustavni sud u aprilu prošle godine doneo je
odluku da se ta odredba proglasi neustavnom i da se izbriše stav 7. u
članu 12, što je automatski značilo da moraju da se obeštete one
porodice na koje je od 1. jula 2018. godine primenjivana neustavna
odredba.
Pored toga Ustavni sud je doneo još dve odluke: jednu koja se tiče
poljoprivrednih osiguranica i drugu koja se odnosi na porodiljske
naknade, koje ne mogu biti manje od minimalne zarade za one žene
koje su bile zaposlene pre nego su počele da koriste porodiljsko
odsustvo. Ni jedna ni druga odluka nisu bile komplikovane za
primenu, osim ove koja se odnosi na dodatak za tuđu negu i pomoć.
„Jedina odredba koja se ispostavila kao prilično komplikovana jeste
ova koja se odnosi na decu sa invaliditetom jer majke, da bi ostvarile
pravo na obeštećenje, morale su da prilože takozvanu odbijenicu, što

je bilo nemoguće za one majke čija su deca rođena od kada je Zakon
počeo da se primenjuje pošto ih je upravo sam Zakon ograničavao u
izboru prava i nije im uopšte pružao mogućnost izbora za dobijanje
ove naknade“ – navodi Tatjana Macura, predsednica Udruženja
„Mame su zakon“.
Cilj ovog udruženja bio je da se ispravi ova nepravda i da se pronađe
novo rešenje, kao i da donošenje odluke Ustavnog suda ne ostane
samo mrtvo slovo na papiru.
Macura naglašava da se Zakon o finansijskoj podršci porodicama sa
decom odnosi na porodice koje imaju decu sa invaliditetom do pete
godine života, a da posle pete godine deteta nastupaju neki drugi
zakoni, koji se primenjuju u njihovom slučaju. Porodice su neretko
neinformisane i veoma često se kasno javljaju za naknade na koje po
Zakonu imaju pravo.

Autor: Sanja Klarić

Povezane objave