UPIS STUDENATA SA INVALIDITETOM NA STUDIJSKE PROGRAME FAKULTETA U SASTAVU UNIVERZITETA U NIŠU U OKVIRU AFIRMATIVNIH MERA

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto:unsplash.com

Izbor zanimanja je jedan od najvažnijih izbora koje čovek treba da napravi tokom svog života. Obrazovanje otvara svet rada i stvara uslove za poboljšanje kvaliteta života.

Upis lica sa invaliditetom primenom afirmativne mere sprovodi se u skladu sa Programom afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom, koji je u sastavu stručnog Uputstva Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za sprovođenje upisa u prvu godinu studijskih programa osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija za školsku 2021/2022. godinu, dostavljenog visokoškolskim ustanovama.

U okviru Programa afirmativne mere upisa lica sa invaliditetom u prvu godinu osnovnih i integrisanih studija na visokoškolskim ustanovama čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2021/2022. godini, mogu biti upisani kandidati:

– korisnici kolica ili lica koja se otežano kreću,

– sa delimičnim ili potpunim oštećenjem vida (slepi i slabovidi),

– sa delimičnim ili potpunim oštećenjem sluha (gluvi i nagluvi), – koji imaju poteškoće u učenju (disleksija, disgrafija, diskalkulija…), – koji imaju teškoće u govoru,

– sa hroničnim oboljenjima (hemofilija, epilepsija, dijabetes tip 1, maligna oboljenja) i – sa psihološkim ili mentalnim teškoćama.

Posle završenog polaganja prijemnih ispita/ispita za proveru sklonosti i sposobnosti, kandidati koji su položili prijemni ispit/ispit za proveru sklonosti i sposobnosti rangiraju se na posebnoj rang-listi, sa koje visokoškolska ustanova upisuje najviše onoliko kandidata koliko je odobreno Odlukom Vlade Republike Srbije za ovu afirmativnu meru. Kandidati koji se na ovaj način ne upišu rangiraju se sa ostalim kandidatima za redovna budžetska mesta (Zajednički konkurs Univerziteta u Nišu za upis studenata u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Nišu za školsku 2021/2022. godinu).

Treba imati u vidu da je veliki broj mesta namenjenih budućim studentima sa invaliditetom, u okviru afirmativnih mera, ostao nepopunjen nakon prvog upisnog roka (Videti: Pregled broja slobodnih mesta za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Nišu za septembarski upisni rok za školsku 2021/2022. godinu.

Sticanje znanja je najbolja investicija. Ulazak u akademsku zajednicu predstavlja odličnu osnovu za lični i profesionalni razvoj. Znanje je najvažniji resurs!

Izvori:

Pregled broja slobodnih mesta za upis u prvu godinu osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Nišu za septembarski upisni rok za školsku 2021/2022. godinu, https://www.ni.ac.rs/images/novosti-i-dogadjaji/broj_slobodnih_mesta_uninis_septembar_21-22.pdf. pristup 26.7.2021.

Zajednički konkurs Univerziteta u Nišu za upis studenata u prvu godinu studijskih programa osnovnih akademskih, integrisanih akademskih i osnovnih strukovnih studija na fakultetima Univerziteta u Nišu za školsku 2021/2022. godinu), https://www.ni.ac.rs/images/univerzitet/UNIVERZITET_U_NISU_-Zajednicki_tekst_Konkursa_za_upis_u_prvu_godinu_studijskih_programa_OAS_IAS_i_OSS_skolske_2021-2022._godine_-_ispravka_1.pdf , pristup 26.7.2021.

 

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave