„Zdravlje invalida rada“ – pružanje zdravstvene pomoći invalidima rada na kućnom pragu

Autor Uklonimo barijere

Uklonimo barijere

Autor: Petar Veljković uklonimo barijere

Foto: Darko Stojanović, Pixabay.com

Foto: Darko Stojanović, Pixabay.com

Zavod za zdravstvenu zaštitu i brigu radnika, u partnerstvu sa Udruženjem invalida rada i Udruženjem „Životna snaga“, pokrenuli su projekat pod nazivom „Zdravlje invalida rada“. Projekat traje deset meseci, a sastoji se u pružanju medicinskih usluga i zdravstvenih pregleda na kućnom pragu.

Za vreme trajanja projekta, predviđeno je da bude obuhvaćeno oko 500 pacijenata, naveo je Jordan Ivanović, predsednik Saveta za rad sa osobama sa invaliditetom.

„Uz lekare Medicine rada ide i socijalni radnik, koji vrši uvid u socijalni status domaćinstva. Projektom su obuhvaćeni invalidi rada, koji su u invalidsku penziju otišli zbog posledice bolesti i štetnih materija“, rekao je Ivanović.

On je dodao da je cilj projekta iskontrolisati zdravlje ljudi, o kojima skoro niko do sada nije brinuo, a čije je zdravlje veoma narušeno.

„Ovo je jedinstven pilot-projekat u Srbiji. Ukoliko se pokaže dobrim, što verujem da hoće, Grad će nastaviti sa ovakvim načinom pregleda i to će postati jedna inovativna usluga. Jer to je lečenje na kućnom pragu, bukvalno, pet, šest različitih pregleda se obavlja“, istakao je Jordan Ivanović.

Ovo je, takođe, i jedan vid naučno-istraživačkog projekta. Tijana Đorđević Ilić, gradska većnica resorno zadužena za socijalnu politiku, na sednici Gradskog veća na kojoj je usvojen predlog za početak ovog projekta, istakla je da će, iz svih analiza koje će biti evidentirane i definisane, biti predložen niz mera zdravstvenih usluga koje će biti potrebno pružiti samim članovima koji će biti ispitanici, a i njihovim porodicama.

Intencija je, dodala je ona, da neke od mera koje se ustanove ovim projektom, budu uvedene u sistem pružanja zdravstvenih usluga.

Vrednost projekta je pet miliona dinara i u potpunosti je finansiran od strane Grada Niša.

 

Povezane objave