Uklonimo barijere zajedno!

Autor Uklonimo barijere

Autor: Gojko Agatonović

Uklonimo BarijereInformativni portal „Uklonimo barijere” predstavljen je široj javnosti na jučerašnjoj konferenciji za medije. Ovaj specijalizovani portal bavi izveštavanjem o osobama sa invaliditetom kao i drugim osetljivim kategorijama građanstva u cilju društvene kohezije.  Ukazivanje na probleme osoba sa invaliditetom prvi je korak pomoći ovoj osetljivoj društvenoj kategoriji, a još jedna od ideja  je da se pomogne osobama sa invaliditetom da lakše ostvarie svoja prava, ali pre svega da ih upozna sa sanjima. Zadatak sajta je i da pokaže da osobe sa invaliditetom nisu same

“Različitim vidovima osnaživanja, kroz radionice, obuke, intervjue, predavanja, forume i slično, pomogli smo i pomagaćemo osobama sa invaliditetom i osetljivim kategorijama da ukazuju na probleme sa kojima se susreću u svakodnevnom životu korišćenjem digitalnih tehnologija. Jedan od ciljeva nam je i socijalizacija kroz inkluziju, što sprovodimo uključuvanjem ljudi bez invaliditeta u sam rad portala „Uklonimo barijere”, u vidu podrške i zajedničkog aktivizma”, kaže Dragana Rodić.

Ona dodaje da je zadatak portala i da pomogne osobama sa  invaliditetom u ostvarivanju njihovih prava koja su vezana za dobijanje ortopedskih pomagala, personalne asistencije i slično.

“Sajt je mesto gde mogu da dođu do konkretnih informacija koje se tiču njih. Meni je posebno drago da smo napravili jednu interakciju i koheziju između osoba sa invaliditetom i onih koji to nisu”, kaže Dragana Rodić.

Uklonimo Barijere

Foto: Saša Đorđević

Razvojem internet portala, osobe sa invaliditetom su dobile prostor za publikovanje sadržaja putem kojih mogu da ukazuju na probleme sa kojima se svakodnevno susreću, a to je jedan od najefikasnijih mehanizama u procesu zagovaranja koji bi trebalo da vodi ka rešenju istih. Iskustva su pokazala da o problemima jedne grupe ljudi, pogotovu kada se radi o marginalizovanim grupama, najbolje izveštavaju predstavnici same grupe. Medijski opismenjene osobe sa invaliditetom na najefikasniji način mogu izložiti problem široj javnosti.

Uklonimo Barijere

Foto: Saša Đorđević

“Razvoj platforme je važan i zbog toga što su na medijskoj sceni osobe sa invaliditetom nedovoljno zastupljene,  a jedan od razloga je i nedovoljna vidljivost problema sa kojima se suočavaju osetljive kategorije. Razvojem ovog portala, mediji su dobili važan izvor informacija na osnovu kojih bi mogli dalje da razvijaju teme i time dodatno doprinesu poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom”, dodaje urednički tim portala.

Jedan od ciljeva jeste i obuka i informisanje ljudi koji nisu osobe sa invaliditetom, kako bi u kasnijem periodu bili mnogo senzibilniji prema ovoj temi i osetljivim kategorijama.

“Želimo da pokažemo da se svi mi suočavamo sa različitim izazovima u životu i da svi mi u nekom trenitku prolazimo kroz teške životne trenutke. Kroz te poruke koje oni šalju želimo da ukažemo da osobe sa invaliditetom nisu same, da se svi borimo i da smo svi jednaki u ovom društvu i želimo da nam svima bude bolje”, kaže urednik portala Neven Obradović.

Uklonimo Barijere

Foto: Saša Đorđević

Brisanje svih barijera je prvi korak, dodaje Obradović. “Mi kao društvo moramo da uklanjamo te barijere, da znak sa kolicima koji ukazuje na osobe sa invaliditetom mora mnogo više da se poštuje. To je ono što mi često govorimo na našim sastancima. Time ovo društvo čunimo boljim i doprinosimo jednakosti”.

Portal su podržale mnoge poznate ličnosti. “Kada pročitaju intervju Ramba Amadeusa, koji govori o tome kako posmatra osobu sa invaliditetom, nailazimo na jedan psihološki aspekt kojim motivišemo osobu sa invaliditetom tako što joj kažemo da ona nije ništa drugačija ili različitija i da ima pravo da se ravnopravno uključi u društvo, da se osposobi za rad, da se zaposli, da se druži, da voli”, ističe Dragana Rodić.

Uklonimo Barijere

Foto: Saša Đorđević

Sajt je podržala Ambasada Sjedinjenih američkih država u Srbiji sa idejom poboljšanja položaja osoba sa invaliditetom i veće medijske vidljivosti. Na portalu je otvoren  servis „Prijavi problem“ putem koga osobe sa invaliditetom, članovi njihovih porodica ili zainteresovani građani mogu da prijave određeni problem sa kojim se susreću osobe sa invaliditetom i koji negativno utiče na kvalitet njihovog života.

 

Povezane objave