Kako ostvariti pravo na produženu medicinsku rehabilitaciju u stacionarima zdravstvenih ustanova

Autor Uklonimo barijere

Uklonimo barijere

Autor:Marija Jevremčević uklonimo barijere

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

Republički zavod za zdravstveno osiguranje doneo je Pravilnik o obezbeđivanju produžene rehabilitacije za osigurane osobe radi poboljšanja ili vraćanja izgubljene ili oštećene funkcije tela na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u trajanju od 21 dan, navodi se u Vodiču za prava i subvencije namenjene osobama sa invaliditetom na teritoriji grada Niša.

Procedura za produženu rehabilitaciju u stacionarima zdravstvenih ustanova je sledeća:

Potrebna dokumentacija

  1. a) Uputnica za stacionarno lečenje, uklonimo barijere
  2. b) Medicinska dokumentacija,
  3. c) Rešenje za tuđu negu i pomoć,
  4. d) Fotokopija zdravstvene knjižice

Postupak za ostvarivanje prava

Uputnica izabranog lekara iz Doma zdravlja za neurologa i fizijatra. Sa uputnicom izabranog lekara zakazuje se pregled.  Izabrani lekar u Predlogu za produženu rehabilitaciju treba da navede naziv ustanove i napiše “Uput za stacionarno lečenje”. uklonimo barijere

Ukoliko specijalisti obrazlože da je osobi sa invaliditetom neophodan pratilac, potreban je i uput za stacionarno lečenje na ime pratioca (na pratioca imaju pravo deca ispod 15 godina i osobe sa težim telesnim oštećenjem) potrebno dokumentovati dodatno. Dokumentacija se predaje na šalter Fonda zdravstva. uklonimo barijere

Komisija Fonda, na osnovu pregleda osigurane osobe i uvida u priloženu medicinsku dokumentaciju, donosi odluku o zdravstvenoj ustanovi i dužini trajanja rehabilitacije, o potrebi za pratiocem (u putu ili smeštaju), vrsti prevoza i roku u kome se produžena rehabilitacija mora sprovesti. Konačnu ocenu komisije o odobrenju produžene rehabilitacije sa utvrđenom visinom učešća dostavlja osiguraniku na kućnu adresu kao i zdravstvenoj ustanovi. Zdravstvena ustanova je dužna da u roku od mesec dana, a maksimalno tri meseca započne tretman.

Foto:Pixabay.com

Foto:Pixabay.com

Za ostvarivanje prava propisanih u sistemu zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja potrebno je da se zainteresovana lica obrate zdravstvenoj ustanovi ‐ Domu zdravlja na teritoriji na kojoj imaju prebivalište odnosno boravište. Nadležni organi u ovim ustanovama uputiće zainteresovana lica kako, na koji način i pod kojim uslovima mogu ostvariti prava iz domena zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

Povezane objave