TUMAČ, TUMAČ I OPET TUMAČ

Autor Uklonimo barijere
uklonimo barijere

Foto: Arhiva SGNI

Generalna Skupština Ujedinjenih nacija  je  23. Septembar proglasila za Međunarodni dan znakovnih jezika kako bi se podigla svest o važnosti upotrebe ovog jezika kao preduslova za punopravno ostvarivanje ljudskih prava gluvih i nagluvih osoba. Preko 72 miliona gluvih ljudi na svetu koristi više od 300 različitih znakovnih jezika. Tog dana se slavi lepota i značaj srpskog znakovnog jezika, poniklog iz kulture zajednice gluvih u Srbiji. Ova proslava je bila  uvod u Međunarodnu nedelju gluvih koja je u čitavom svetu obeležena poslednje nedelje septembra meseca. Tokom te nedelje, gluve osobe u preko 133 zemlje sveta ukazale su na barijere u komunikaciji sa kojima se susreću svakodnevno, ali su isto tako predstavile i svoje uspehe i dostignuća.

Niško udruženje gluvih i nagluvih je, takođe, obeležilo ovu nedelju. Udruženje je od velike pomoći gluvim i nagluvim osobama u ostvarivanju nekih prava, poput besplatnog prevoza, subvencije komunalnih troškova i sličnih beneficija.

Većina gluvih i nagluvih je zaposleno i prema rečima predsednice Udruženja Marine Milosavljević ništa na poslu nije ni teško ni sporno, osim komunikacije.

uklonimo barijere

Foto: Arhiva SGNI

– Najveći naš problem je mali broj tumača i kada dođe do nekih problema u komunikaciji loše se i teško snalazimo. Komunikacija je, dakle, najveći i možda jedini problem. Ne samo na poslu, već i u situaciji kada treba da završimo neke poslove u gradu u raznim ustanovama i institucijama. Sve ostalo je normalno, uključujući i naše porodice u kojima postoje gluvi i nagluvi, ali i čujući ljudi kako ih mi zovemo. Članovi naših užih porodica znaju znakovni jezik, i sa njima se lako  sporazumevamo.

Na svako naše pitanje Marina odgovara da je jedini problem komunikaacija, i ništa drugo. Posebno u uslovima pandemije, kada svi nose maske, pa su uskraćeni i za čitanje sa usana.

– Trebalo bi da imamo više tumača, jer imamo dosta članova,  a i onih koji to nisu a potreban im je tumač. Nažalost trenutna situacija u gradu i državi je takva, ništa se tu ne može

Takva je trenutna situacija, kaže Marina. Nije trenutna, nego je trajna. Barem do sada je tako bilo, a hoće li se nešto promeniti, nemamo odgovor na to pitanje. Jednako kao što ga nemaju ni gluve i nagluve osobe u Nišu, gradu u kojem postoji samo jedan tumač za sve.

uklonimo barijere

Foto: Arhiva SGNI

U Beogradu je  u prostorijama Gradske   organizacije gluvih otvoren prvi Nacionalni prevodilački centar za znakovni jezik. Centar je otvoren zahvaljujući Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja i donaciji kompanije Japan Tobacco Internacional u iznosu od 16 miliona dinara za prvu godinu rada. Centar će gluvim i nagluvim osobama biti na raspolaganju 24 sata, sedam dana u nedelji. Usluga onlajn prevođenja putem Video relej centra podrazumeva prevod sa srpskog znakovnog jezika na srpski jezik, i obrnuto.

To je dobro za sve gluve i nagluve osobe u Srbiji, ali nedostatak tumača koji je važan za komunikaciju, ostaje. A komunikacija je jedini i najveći problem gluvih i nagluvih osoba.

 

Autor: Milena Vidojković

Povezane objave