TRENING VEŠTINA RODITELJA” U DOMU ZDRAVLJA U NIŠU

Autor Uklonimo barijere
uklonimo barijere

Foto: Licna arhiva

U poslednjih nekoliko godina, dolazi do značajne promene paradigme u pogledu programa intervencija za decu sa teškoćama u razvoju. Navedeni programi se sa tradicionalnog medicinskog modela pomeraju na modele prilagođene individualnim karakteristikama deteta sa problemom u razvoju i njihovom okruženju, ali istovremeno i samim roditeljima/starateljima i celokupnim porodicama.

uklonimo barijere

Foto:Licna arhiva

Istraživanja u različitim zemljama sveta pokazuju da „Trening veština roditelja“ (engl. Caregivers’ Skills Training – CST) može postati jedan od značajnijih programa u širokoj paleti intervencija.
Razvojno savetovalište Doma zdravlja u Nišu može s ponosom da kaže da je u samom vrhu sprovođenja ovog programa, koji već daje rezultate, zahvaljujući i dobroj saradnji sa Udruženjem DAN.

uklonimo barijere

Foto: Licna arhiva

Naša saradnja datira od osnivanja Udruženja DAN 2022 godine, i iza sebe imamo više različitih zajedničkih projekata, a jedan od njih je i “Trening veština roditelja”. Reč je o programu u kojem podučavamo roditelje dece sa teškoćama u razvoju da postanu edukatori i u nastavku oni obučavaju druge roditelje. Smatramo da na ovaj način mnogo bolje može da se uđe u suštinu, jer jedino oni mogu da razumeju slične sebi, i jedino oni mogu da uđu u njihove cipele. Imamo više tematskih sesija, koje sprovodimo uživo ili on lajn, u zavisnosti od toga kako je roditeljima pogodnije. Jedna od sesija se bavi blagostanjem i mentalnim zdravljem samih roditelja, što smatram jako značajnim – kaže Jelena Petković, psiholog Razvojnog savetovališta Doma zdravlja u Nišu.

Uklonimo barijere

Foto: Licna arhiva

Program je prvenstveno namenjen porodicama dece iz spektra autizma, ali korisnici mogu biti i određena odstupanja u razvoju, i kašnjenja u govorno jezičkom razvoju.
Biljana Stojanović iz Udruženja DAN je i mama deteta iz spektra autizma. U rad Udruženja uključila se kao lekar, ali i kao roditelj koji ima želju da pomogne i drugima u sličnoj situaciji.
U ovaj projekat sam uključena od 2018 godine i tada mi se činilo da je to program u kojem sistem hoće da nas se reši i da nas prepusti samima sebi , a to čujem i od mnogih roditelja, koji ne znaju o čemu se radi. A suština je – osnaživanje roditelja da prihvate dete sa njegovom dijagnozom i da ga takvo, kakvo je, maksimalno uključe u porodični i društveni život. Jer kod terapeuta možete da odete jenom ili dva puta nedeljno, a poligon za učenje je svakodnevni život, u svakom trenutku. Benefit za nas roditelje je da smo se osnažili i međusobno povezali, a Udruženje se popelo stepenik više, jer je sada u prilici da i drugima pruža ovu uslugu, kaže Biljana Stojanović.

Program unapređenja roditeljskih veština u Srbiji sprovodi se u 6 gradova u okviru usluga ranih intervencija ili u zdravstvenim institucijama koje se bave decom sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama. Ministarstvo zdravlja, uz podršku UNICEF-a, nastoji da ove usluge proširi na sve okruge u Srbiji i uvede u redovan rad razvojnih savetovališta. Time će se omogućiti da program bude dostupan svim roditeljima u Srbiji, uživo u svakom okrugu ili onlajn za one roditelje koji nemaju direktan pristup. Razvoj mreže usluga ranih intervencija u Srbiji i sprovođenje Programa unapređenja roditeljskih veština realizuje se uz podršku Ministarstva zdravlja Srbije.
Auyor: Milena Vifojkovic

Povezane objave