STRELIČARSTVO KAO PARAOLIMPIJSKI SPORT

Autor Uklonimo barijere
uklonimo barijere

Foto: www.sspsv.org

Streličarstvo je jedan od najstarijih sportova koji je na programu Paraolimpijskih igara od njihovog prvog održavanja u Rimu 1960. Sportisti se takmiče u muškoj i ženskoj konkurenciji, u stojećim kategorijama i u kategorijama takmičara u kolicima. Cilj je pogoditi centar mete koja ima 10 koncentričnih krugova, pri čemu pogodak u centar donosi 10 poena, a pogodak u najveći spoljni krug vredi 1 poen.
Streličarska takmičenja se održavaju na otvorenim i u zatvorenim prostorima. Veličina mete i njeno rastojanje od takmičara zavise od takmičenja. Na takmičenjima na otvorenom prostoru meta je udaljena 70m i može biti prečnika do 122 cm, dok je u takmičenjima u zatvorenim prostorima meta udaljena 18 do 25 metara, a prečnik joj je 40 cm. Takmičenja se odvijaju u krugovima od tri ili šest hitaca koji se moraju odapeti u određenom vremenskom intervalu, a na kraju svakog kruga se sabiraju osvojeni poeni koji na kraju daju konačan rezultat.
U paraolimpijskim disciplinama je format takmičenja identičan olimpijskom – streličar odapinje 72 strele sa rastojanja od 70 metara u metu prečnika 122 cm. Savršen rezultat iznosi 720.Svetska streličarska federacija upravlja i paraolimpijskim streličarstvom na međunarodnom nivou (Paraolimpijski komitet Srbije, 2021).
U streličarstvu, kao paraolimpijskom sportu, postoje sledeće klase sportista. Takmičenja mogu biti timska i individualna. Takmiče se sportisti sa oštećenjem kičmene moždine, cerebralnom paralizom, amputacijama. U odnosu na njihovu funkcionalnost postoje tri klase sportista:
Takmičari u stojećem stavu: Sportisti koji imaju ograničenu mišićnu snagu i koordinaciju, i pokretljivost nogu. Očuvana je pokretqivost ruku. Takmiče se sedeći na stolici ili stojeći;
Takmičari –korisnici invalidskih kolica 1: Takmičari sa tetraplegijom. Takmiče se koristeći invalidskih kolica i
Takmičari –korisnici invalidskih kolica 2: Takmičari sa paraplegijom. Takmiče se koristeći invalidskih kolica (Međunarodni olimpijski komitet, 2021).
Očekuje se razvoj ovog sporta u budućnosti na klupskom i reprezentativnom nivou.

Izvori:

Međunarodni olimpijski komitet – klasifikacija (International Paralympic Committee- classification), https://www.paralympic.org/classification, pristup 19.08.2021.
Paraolimpijski komitet Srbije – streličarstvo, http://www.paralympic.rs/sportovi/strelicarstvo, pristup 19.08.2021.

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave