STONI TENIS KAO PARAOLIMPIJSKI SPORT

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: paralympic.rs/

Stoni tenis je jedan od najpopularnijih sportova u paraolimpijskoj porodici sportova. Ovaj sport je član porodice paraolimpijskih sportova od prvih Paraolimpijskih igara održanih u Rimu 1960. godine. Takmičenja u stonom tenisu se odvijaju u kolicima i u stojećem stavu, a takmiče se, zasebno, žene i muškarci razvrstani u 11 klasa: od 1. do 5. su takmičari u kolicima, od 6. do 10. takmičari koji se takmiče u stojećem stavu, a klasa 11 su osobe sa mentalnim oštećenjima. Takmičenja su u singlu, dublu i u konkurenciji timova. Takmičenja se izvode prema pravilima koja su neznatno modifikovana u odnosu na pravila Međunarodne stonoteniske federacije (ITTF): osnovne razlike su u načinu servisa, dodirivanju stola rukom u kojoj nije reket, veličini ringa i upotrebi kolica. Telo koje rukovodi stonim tenisom je Međunarodna stonoteniska federacija (ITTF). Danas se stoni tenis igra u 104 zemlje sveta (Paraolimpijski komitet Srbije, 2021).

Stonoteniseri Srbije su osvajali brojne medalje na evropskim, svetskim prvenstvima i paraolimpijskim igrama. Treba istaći da je Borislava Perić Ranković 2015. godine proglašena za najbolju stonoteniserku sa invaliditetom na svetu i odlikovana Sretenskim ordenom (Jorgić, Aleksandrović, Mirić  dr, 2020:159). Ovi rezultati, kao i rezultati ostalih stonotenisera,  pokazuju da je stoni tenis jedan od najtrofejnijih paraolimpijskih sportova u Srbiji.

Izvori:

Jorgić, B., Aleksandrović, M., Mirić, F., Čolović, H. i Dimitrijević, L. (2020) Holistički pristup adaptirnoj fizičkoj aktivnosti – teorija i praksa, Niš: Fakultet sport i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.

Paraolimpijski komitet Srbije – stoni tenis, http://www.paralympic.rs/sportovi/stoni-tenis, pristup 19.08.2021.

 Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave