SOCIJALNI AKTIVIZAM U SLUŽBI OSOBA SA INVALIDITETOM

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Uklonimo Barijere, lična arhiva

Mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i buduće nosioce promena u društvu. Zato je neophodno posvetiti adekvatnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama, kao i podršci i razvoju aktivizma mladih.

Uklonimo Barijere

Foto: Uklonimo barijere, lična arhiva

Biti aktivan znači znati što hoćeš i želiš i uraditi to. Na taj način direktno se utiče na lični razvoj kao i razvoj svoga grada i zajednice. Aktivizam mladih predstavlja društveni angažman mladih koji su okupljeni oko neke zajedničke ideje i koji kroz zajedničko umrežavanje i sprovođenje određenih projekata, za cilj ima unapređenje kvaliteta života mladih, sticanje kompetencija, rešavanje relevantnih pitanja doprinoseći društvu kako u lokalnim zajednicama, tako i na državnom nivou.

Uklonimo Barijere

Foto: Uklonimo Barijere, lična arhiva

Mladi, okupljeni u Učeničkom parlamentu Pravno poslovne škole u Nišu već duže vreme svojim aktivnostima doprinose razvoju zajednice na mnogim poljima. Posebnu pažnju privlači njihovo interesovanje za osobe sa invaliditetom i , već duža saradnja sa Udruženjem Dragana Rodić u Nišu. Ovih dana oni su u zajedničkoj akciji delili brošure na nišavskom Keju, želeći da promene svest građana o odnosu prema osobama sa invaliditetom.
-Punih pet godina radimo uspešno na poboljšanju položaja osoba sa invaliditetom. U eri globalizacije i društvenih mreža nama je daleko lakše da poruku širimo preko instagrama, feisa i ostalih sredstava komunikacije koje mi mladi koristimo. Odlučili smo se za saradnju sa Udruženjem “Dragana Rodić” zbog toga što je to Udruženje nekako bilo najaktivnije, najsrčanije, a imajući u vidu i činjenicu da je reč o osobama sa invaliditetom koje su u društvu prilično marginaizovane i nevidjive, pala je odluka da nam to bude prioritet – kaže Ilija Jovanović, omladinski aktivista.
-Počeli smo da sarađujemo sa Udruženjem “Dragana Rodić” zbog toga što je ideja vodilja našeg učeničkog parlamenta- humanost pre svega, što smo kroz niz humanitarnih akcija do sada bezbroj puta pokazali. Shvatili smo da sa Draganinim udruženjem imamo “isti kalup”, jer nas je podstaklo da najveću pažnju poklonimo humanitarnom socijalnom aktivizmu. U našim akcijama učestvovalo je i po pedesetak volontera, što znači da smo osim pomoći osobama sa invaliditetom, ujedno edukovali i mlade da budu humaniji i bolji ljudi, reči su Milice Stamenković iz Učeničkog parlamenta Pravno poslovne škole u Nišu.
Uostalom jedna od definicija volonterizma jeste i ona koja je usvojena od strane međunarodnog upravnog odbora IAVE (međunarodna asocijacija za volonterske aktivnosti) na njihovoj 16. Svetskoj konferenciji 2001. godine koja glasi: “Volontiranje predstavlja jedan od osnova civilnog društva, afirmišući ono najplemenitije u čovjeku – pacifizam, slobodu, jednake mogućnosti, bezbednost i pravdu za sve ljude.”
Mladi volonteri Učeničkog parlamnta Pravno poslovne škole poseban akcenat bacaju na – jednake mogućnosti za sve, trudeći se da zajedno sa Udruženjem “Dragana Rodić” mladim osobama sa invaliditetom poboljšaju kvalitet života i učine ih srećnijim.

 

Povezane objave