ŠKOLA „CARICA JELENA” – PRIMER DOBRE PRAKSE

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Arhiva škole

Statistika ukazuje na pojavu sve većeg broja dece sa urođenim razvojnim smetnjama nastalim kao posledica delovanja različitih faktora rizika.  Uloga defektologa je veoma znacajna u ranom otkrivanju, pravovremenom i tačnom dijagnostifikovanju kao i uključivanju takve dece u rani rehabilitacioni tretman. Primenom rehabilitacionih protokola smanjiće se, ublažiti ili potpuno otkloniti nastanak mogućeg hendikepa kao posledice delovanja faktora razvojne ometenosti. Kasnim otkrivanjem i kasnom terapijskom intervencijom patološki obrasci uslovljeni razvojnim poremećajima, već će biti fiksirani kao stalne šeme, teško će se ili se nikako neće moći ispraviti.

Upravo zato je Škola za osnovno i srednje obrazovanje „Carica Jelena“ u Nišu za ovakvu decu veoma važna. U njoj su deca uzrasta od 3 godine, dakle od vrtića, pa sve do završetka srednje škole. Važna ličnost u njihovim životima je Biljana Brkić, defektolog orinofrenolog, koja  ŠOSO „Carica Jelena“ ističe kao primer dobre prakse.

Uklonimo Barijere

Foto: Arhiva škole

–    Naša škola ima sve neophodne uslove za rad sa ovakvom decom, iako uvek može i više i bolje. Prostorni uslovi su nam malo ograničeni, ali sama zgrada je tako konstruisana i davno sagrađena, da ne može drugačije. Mi se i u takvim okolnostima nekako snalazimo. Uređenje prostora oko škole nam, takođe nedostaje, a to nam je vrlo bitno jer naša deca ne mogu dugo da izdrže u zatvorenom prostoru.

Inače u školi imamo jako dobre projekte koji otvaraju mogućnost da deca na praktičnim primerima vide ono što ih u teoriji podučavamo. To je veoma važno kod dece sa kognitivnim smetnjama kod kojih je apstraktno razmišljanje veliki problem, kaže Biljana Brkić, defektolog.

Škola je tokom 2021 godine preko projekata dobila kompletno novu opremu  koja podrazumeva nove ormariće i stolove sa zaokrugljenim ivicama prilagođenim takvoj deci, strunjače, lejzibegove,  table koje su kompjuterizovane. Time je kompletan deo gde se obrazuju deca od predškolskog uzrasta pa do četvrtog razreda, doveden do savršenstva. Sva deca su dobila i tablete, jer se u nastavu uvodi i informatika.

–  Mi se ne zovemo Specijalna škola kao ranije, zato što to više nismo. Mi smo specijalizovana škola koja radi po istom programu kao i svaka druga škola u gradu. Naša prednost je što imamo mogućnost da oformimo odeljenja sa malim brojem učenika, pa im samim tim posvećujemo veću pažnju. Možemo da radimo i individualno, ako vidimo da negde škripi, i da dete nije u stanju da prati program.

Uklonimo Barijere

Foto: Arhiva škole

Odeljenja broje 5 do 6 učenika sa različitim smetnjama. Nešto novo je razvojna grupa, koja podrazumeva najraniji rad defektologa sa decom od 3 do 5 godina, a nastava traje 3 sata. Postoji jedna takva grupa, a za sledeću godinu imamo upisane već dve razvojne grupe. To je jako dobro jer kada dođe do bilo kakvih problema koji se jave u razvoju dece, a roditelj ih primeti, počinjemo sa tretmanom. Što se ranije počne sa tretmanom, mnogo su veći uspesi i šanse da se dete dovede u funkcionalno stanje, kako bi samo o sebi brinulo, priča nam Biljana, defektolog i vaspitač u ovoj školi.

Škola „Carica Jelena“ je prepoznatljiva po tome što radi po redovnom programu, ali program prilagođava svakom detetu ponaosob u skladu sa njegovim intelektualnim kapacitetima. U školi se deca pripremaju za kakav takav samostalni život.

Biljana Brkić sa ovakvom decom radi punih 30 godina. Kaže – da kada bi iznova birala, izbor bi bio isti. Zato što postoji mali milion razloga zbog kojih su ovakva deca priosto magnet za vaspitače i nastavnike. Iskrena su i puna ljubavi i kupuju čoveka na prvu.

Autor: Sara Pruker

 

Povezane objave