SEDEĆA ODBOJKA KAO PARAOLIMPIJSKI SPORT

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Paralimpic.rs

Sedeća odbojka je jedan od paraolimpijskih sportova, uvrštena u program letnjih olimpijskih igara. Ova vrsta odbojke je najpre počela da se igra u Holandiji. Pored sedeće postoji i stojeća odbojka za osobe sa invaliditetom. U klubskim takmičenjima u sedećoj odbojci mogu u timu učestvovati dva igrača bez invaliditeta (od kojih samo jedan u datom momentu može da učestvuje u igri), dok u takmičenjima nacionalnih selekcija mogu učestvovati isključivo osobe sa invaliditetom.

Svaki takmičar u sedećoj odbojci mora da bude klasifikovan. Klasifikaciju obavlja tim lekara-klasifikatora koji proverava sposobnost igrača da napravi određene pokrete. Postoji trajna klasifikacija koja se ponavlja svake 4 godine, dok za osobe sa progresivnim invaliditetom postoji privremena klasifikacija koja se obnavlja svake godine. Pravila dozvoljavaju da timovi u sedećoj odbojci mogu biti mešoviti i čisto muški ili ženski. Najviše telo u sedećoj odbojci je Međunarodna Organizacija za Odbojku za osobe sa invaliditetom (WOWD), koji ima regionalne podkomitete. Podkomitet za Evropu je Evropski Komitet za odbojku za osobe sa invaliditetom (ECVD).

Takmičenja se odvijaju po pravilima koja su modifikovana pravila Međunarodne odbojkaške federacije (FIVB). Ova modifikacija pravila u odnosu na ona za osobe bez invaliditeta je minimalna, tako da je igra u suštini identična, samo prilagođena fizičkim mogućnostima osoba sa invaliditetom: teren je manji (10 x 6 metara), mreža je niža (logično – igrači sede na podu), a takmičari sve vreme moraju da budu na podlozi. Sedeća odbojka je izuzetno dinamičan sport, znatno brži od odbojke za osobe bez invaliditeta (Paraolimpijski komitet Srbije, 2021). U dinamičnost ovog sporta, gledaoci se mogu uveriti prateči finalni meč na Paraolimpijskim igrama u Londonu 2012. godine, u ženskoj konkurenciji, između selekcija SAD i Kine (Sitting Volleyball – USA vs CHN – Women’s Gold Medal Match – London 2012 Paralympic Games). Dve su važne karakteristike, koje sa sportskog stanovišta, koje ovu vrstu odbojke čine specifičnim sportom. Prva, znatno veča dinamičnost igre u odnosu na odbojku za sportiste bez invaliditeta. Nažalost, ovaj sport je neopravdano medijski zapostavljen u Srbiji. Druga, mogućnost takmičenja mešovitih ekipa može u velikoj meri doprineti uklanjanju rodnih stereotipa i predrasuda u društvu. Na ovaj način, sport predstavlja i važan faktor prevencije rodno zasnovanog nasilja.

Prema saznanjima kojima raspolažemo, sedeća odbojka, kao sport, ne beleži značajnije uspehe na reprezentativnom nivou u Srbiji. Verujemo da će Paraolimpijske igre koje se održavaju   u Tokiju doprineti afirmaciji ovog sporta, kao i svih ostalih paraolimpijskih sportova.

Izvori:

Paraolimpijski komitet Srbije – sedeća odbojka, http://www.paralympic.rs/sportovi/sedeca-odbojka, pristup 17.08.2021.

Sitting Volleyball – USA vs CHN – Women’s Gold Medal Match – London 2012 Paralympic Games, Paraolympic Games,  https://youtu.be/gGpAnbVrEiE, 17.08.2021.

 Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave