RESURS CENTRI – PODRŠKA DECI SA SMETNJAMA U RAZVOJU

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Branko Ružić, Foto: Facebook

Država najavljuje osnivanje Resurs centara kao potpuno novu organizacionu jedinicu u obrazovnom sistemu, koja će biti namenjena deci sa smetnjama u razvoju. Prema rečima resornog ministra i prvog podpredsednika Vlade Srbije, Branka Ružića, država će se pobrinuti i oko nabavke savremene asistivne tehnologije za decu sa smetnjama u razvoju, čime će se unaprediti sistem dodatne podrške i kvalitet inkluzivnog obrazovanja i vaspitanja.

„Resursni centri će okupiti stručnjake različitih profila, koji imaju iskustva u radu sa decom sa smetnjama u razvoju. Oni će pružati dodatnu podršku deci, učenicima i njihovim roditeljima, a obučavaće i zaposlene u školama za  individualizovani pristup obrazovanju. Za početak planirano je osnivanje tri resurs centra, koji bi regionalno pokrivali teritoriju cele Srbije, a predviđeno je da se taj broj kasnije poveća“ – kaže ministar Ružić.

Centri će se formirati pri školama koje ispunjavaju određene kriterijume u pogledu opreme, ljudskih resursa, prostora i kvaliteta rada. Oni će imati posebnu ulogu kada je reč o primeni asistivnih tehnologija kojima se olakšava i unapređuje učenje i napredovanje učenika sa smetnjama u razvoju i njihovo učešće u školskim i vršnjačkim aktivnostima.

„Uloga resursnog centra je i da svako dete, kome je to potrebno, dobije odgovarajući uređaj asistivne tehnologije. Za pojedinu decu upravo asistivne tehnologije predstavljaju razliku između isključivanja i uključivanja,  pristupačnosti i nepristupačnosti. Ove tehnologije, bilo da  ih deca koriste kao pomagalo za kretanje ili za komunikaciju u učionici, omogućavaju veći pristup sadržajima  koji bi im bili potpuno nedostupni ili teško dostupni bez korišćenja ovih uređaja.  Ne samo da im omogućavaju veći stepen nezavisnosti i autonomije u obrazovanju i radu, već im poboljšavaju i kvalitet života“ – naglašava ministar Ružić.

Prema njegovim rečima planirane su i obuke za 4.000 nastavnika o inkluzivnoj pedagogiji, kao i obuke za 500 članova  interresornih komisija o asistivnim tehnologijama  i unapređenom povezivanju potreba deteta sa uslugama podrške.

Resurs centri su deo projekta „Unapređen ravnopravni pristup kvalitetnom douniverzitetskom obrazovanju za ugroženu decu“,  koji Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja realizuje u saradnji sa UNICEF-om, a finansira ga EU.

Autor: Sara Pruker

Povezane objave