RAZVOJNA SAVETOVALIŠTA ZA DECU SA TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo barijere

Foto: Lična arhiva

 

UNICEF nastavlja da oprema Razvojna savetovališta namenjena deci sa teškoćama i smetnjama u razvoju I njihovim porodicama širom Srbije.
Naime, u Srbiji je svake godine potrebna podrška za 60.000 dece predškolskog uzrasta i njihove porodice u prevazilaženju razvojnih rizika, smetnji i teškoća u razvoju. Kašnjenje u razvoju se kod dece ne prepoznaje dovoljno rano, pa porodice često izgube mnogo vremena tragajući za odgovarajućom podrškom. Ključno je da deca sa razvojnim rizicima dobiju podršku na vreme, jer blagovremenim uključivanjem u program ranih intervencija oko 70 odsto dece može da nadoknadi razvojna kašnjenja i sustigne svoju generaciju pre

Uklonimo Barijere

Foto: Lična arhiva

Uspeh usluga rane intervencije oslanja se na podršku pedijatra, psihologa, logopeda, defektologa, socijalnih radnika i drugih stručnjaka, kroz kućne posete porodici, ali i zahvaljujući radu vaspitača u vrtićima. Roditeljima su od ključne važnosti i Škole za jačanje roditeljskih veština na kojima uče kako da razvoj svog deteta podrže većim uključivanjem u porodične i vršnjačke aktivnosti, kako da se nose sa izazovnim situacijama, kako da brinu o sebi i kako da jačaju i gaje partnerske odnose.
UNICEF, u saradnji sa relevantnim ministarstvima nadležnim za zdravlje, obrazovanje i socijalnu zaštitu, radi na tome da se proširi mreža Razvojnih savetovališta u kojima timovi obučenih stručnjaka deci sa kašnjenjem u razvoju i njihovim roditeljima pružaju podršku. Samo prošle godine podršku za rano prepoznavanje kašnjenja u razvoju i rane intervencije dobilo je 3.360 dece. U Subotici, Kraljevu, i Rakovici smo adaptirali i kompletno opremili razvojna savetovališta koja su potpuno osposobljena i za rad na terenu, a usluge porodično orijentisanih ranih intervencija zaživele su u čak 19 gradova i opština.

 

Uklonimo Barijere

Foto: Uklonimo barijere

Ove godine plan je da za postojeća razvojna savetovališta u Nišu, Čačku, Šapcu, Kragujevcu, Novom Pazaru, Zaječaru, Sremskoj Mitrovici, Leskovcu i Kikindi obezbedimo vozila kojima će stručnjaci redovno odlaziti u posete porodicama i deci. Takve posete omogućavaju da sva deca dobiju podršku i priliku za učenje, jer je porodično okruženje najprirodnije za svako dete, a roditelji se tako osnažuju da se oslanjanju na sopstvene snage i mogućnosti.
U Užicu, Pirotu, Valjevu, Smederevu, Boru i Jagodini planiramo da formiramo nove timove koji će raditi sa decom i porodicama kojima je potrebna podrška i tako omogućimo da sva deca imaju jednake mogućnosti za napredovanje, kažu iz UNICEF-a.

Uklonimo barijere

Foto: Lična arhiva

Za roditelje i decu sa teškoćama i smetnjama u razvoju čekanje nije opcija. UNICEF poziva građane i kompanije u Srbiji da se uključe u kampanju za podršku deci sa razvojnim teškoćama i smetnjama i njihovim roditeljima donacijom na žiro račun 160-666-18, svrha uplate 0222 – Tata, mama, mi smo sa vama. Od prikupljenih donacija biće nabavljeni nameštaj i didaktička sredstava, asistivna i digitalna tehnologija, kao i vozila kojima će stručnjaci ići u redovne posete deci i njihovim porodicama.

Autor:  Milena Vidojković

Povezane objave