Razvoj paraolimpijskog pokreta u Srbiji

Autor Uklonimo barijere

Autor: Dr Filip Mirić

Uklonimo Barijere

Foto: Pixabay.com

Profesionalni sport je važan segment života mnogih osoba sa invaliditetom. Sport je i način ostvarenja ličnog postignuća, kao jednog od osnovnih životnih motiva. Paraolimpizam je ostvarenje jedne vrlo važne ideje i potvrda velike životne istine – sportisti sa invliditetom mogu da postižu vredne sportske rezultate, kao i njihove koleginice i kolege bez invliditeta.

Idejni tvorac Paraolimpijskog pokreta je dr. Ludvig Gutman. Pokret je nastao iz ideje dr Gutmana da uvede sportske aktivnosti kao deo programa za rehabilitaciju u Centru za povrede kičmene moždine u Stouk Mandevilu u Velikoj Britaniji, 1944. godine. Preteča Paraolimpijskih igara su Stouk Mandevilske igre, koje su prvi puta održane 1952. godine, dok su prve Paraolimpijske igre održane 1960. godine u Rimu i na njima su se održala takmičenja u šest disciplina: atletici, plivanju, košarci, stonom tenisu, mačevanju i streličarstvu, na njima je učestvovalo oko 400 sportista iz 23 zemlje. Od 1960. godine se Paraolimpijske igre održavaju svake četiri godine, a od 1988. godine se održavaju odmah nakon Olimpijskih igara u istoj zemlji (Paraolimpijski komitet Srbije, http://www.paralympic.rs/paraolimpijski-pokret/istorija-paraolimpijskog-pokreta, pristupljeno 24.5.2020).

Sledeći ovaj princip, paraolimpizam se razvijao i u Srbiji. U našoj zemlji o sportistima sa invaliditetom je dugi niz godina brinula Sportska asocijacija hendikepiranih Jugoslavije. Jugoslovenski paraolimpijski komitet osnovan je 9. 9. 1999. godine, kasnije menja naziv u Paraolimpijski komitet Srbije i Crne Gore, a 2006. godine Paraolimpijski komitet Srbije (Aleksandrović, Jorgić, Mirić, 2016: 110).

Uklonimo Barijere

Foto: Pixabay.com

Sportisti sa invaliditetom u Srbiji se ne suočavaju samo sa nedostupnim sportskim terenima, već im se ne pruža dovoljno medijske pažnje, čak i kada se, posle velikih takmičenja, na kojima nastupaju pod zastavom Srbije , vrate u domovinu kao osvajači najsjajnijih medalja. Njihovi uspesi su retko kad prva vest u informativnim emisijama. Važno je uvek imati na umu da se paraolimpijci bore za dres i grb naše domovine na isti način kao i sportisti bez invaliditeta. I njihove medalje su jednakog sjaja kao i sve ostale medalje. Ili su možda sjajnije? Jer su sportisti sa invaliditetom dva puta pobedili. Jednom kada su nadmašili sve teškoće koje nosi sa sobom invaliditet i drugi put na samom takmičenju. Svetao primer poštovanja paraolimpijaca je i ponašanje Britanaca koji su masovno pozdravili svoje sportiste sa invaliditetom nakon završetka paraolimpijskih igara u Londonu 2012. godine. „Desetine hiljade građana Londona izašlo je na ulice i balkone da pozdrave paraolimpijce, koji su u društvu pojedinih britanskih učesnika ranije održanih Olimpijskih igara, u defileu prošli kroz grad. Paraolimpijce su pozdravili i britanski premijer Dejvid Kameron i gradonačelnik Londona Boris Džonson“ (Tako se to radi: desetine hiljada Britanaca pozdravilo svoje paraolimpijce, 2012).

Svi ovi uspesi srpskih sportista sa invaliditetom, a i mnogi drugi o kojima ovde nije bilo reči obavezuju nas da aktivno radimo na stvaranju što boljih uslova za njihov rad i treniranje promovišući pritom načela zdravog takmičarskog duha, zajedništva i inkluzije na kojima je sport i zasnovan. Bavljenje sportom generalno doprinosi poboljšanju kvaliteta života osoba sa invaliditetom i njihovoj socijalnoj inkluziji, ali kada je reč o profesionalnom sportu, on za osobe sa invaliditetom ima isti značaj kao i za sportiste bez invaliditeta (Aleksandrović, Jorgić, Mirić, 2016: 101-102).  Dalji razvoj paraolimpizma u Srbiji će stvoriti osnov za uspešno uključivanje osoba sa invaliditetom u rekreativni i profesionalni sport.

Izvori:

Aleksandrović, M., Jorgić, B., Mirić, F. (2016) Holistički pristup adaptivnom fizičkom vežbanju, Niš: Fakultet sporta i vizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.

Paraolimpijski komitet Srbije, www.paralympic.rs/paraolimpijski-pokret/istorija-paraolimpijskog-pokreta”  http://www.paralympic.rs/paraolimpijski-pokret/istorija-paraolimpijskog-pokreta , pristup 24.5.2020.

Tako se to radi: desetine hiljada Britanaca, pozdravilo svoje paraolimpijce,

https://sport.blic.rs/ostali-sportovi/tako-se-to-radi-desetine-hiljada-britanaca-pozdravilo-svoje-paraolimpijce-foto/10vjq5v

Povezane objave