PRODUŽEN ROK ZA BESPLATNE PARKING KARTE ZA OSI

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Unsplash

Besplatne parking karte za osobe sa invaliditetom za 2021. godinu umesto do kraja januara važiće do aprila  2022. godine. Ovu novinu Parking servis u Nišu uvodi zbog nove procedure oko evidencije korisnika ovih kartica kao i da bi svi građani imali dovoljno vremena za obnovu i predaju neophodne dokumentacije za tekuću godinu.

– Oni dobijaju karte za besplatno parkiranje na opštim parkiralištima, kako u gradovima Srbije tako i kod nas. Pre par godina je na inicijativu našeg Udruženja unificirana ta karta za osobe sa invaliditetom, gde je korisnicima koji koriste kartice dosta olakšano parkiranje, kao i samo izdavanje tih karata – kaže Radenko Vuković, predsednik Upravnog odbora Udruženja parkirališta Srbije.

Osobe sa invaliditetom koje su vlasnici motornih vozila mogu ostvariti pravo na dobijanje invalidske parking karte koja se izdaje za tekuću godinu i važi na celoj teritoriji Republike Srbije.

Invalidska parking karta se izdaje na osnovu rešenja kojim se priznaje pravo na korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim opštim parkiralištima, kojom se na osnovu potrebne dokumentacije potvrđuje stepen invalidnosti.

Parkiranje na mestima, predviđenim za osobe sa invaliditetom, za ostala lica je kažnjivo.

Autor: Sanja Klarić

Povezane objave