Poslovi koje najčešće obavljaju osobe sa invaliditetom u Srbiji

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Pixabay.com

Pravo na rad je jedno od osnovnih ljudskih prava. Kada je reč o osobama sa invaliditetom, pravo na rad dobija još više na značaju jer njegovo ostvarenje predstavlja izvor prihoda, ali i način uspešnije inkluzije u društvo. Kroz svrsishodan rad, afirmišu se potencijali i razvija ličnost u celini.

Koje poslove najčešće obavljaju osobe sa invaliditetom danas u Srbiji? Kao i kod opšte populacije i kod osoba sa invaliditetom, vrsta posla zavisi od obrazovnih kvalifikacija samog radnika sa invaliditetom. Prema rezultatima, istraživanja grupe istraživača Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom iz Beograda najveći broj radno aktivnih osoba sa invaliditetom obavlja poslove u oblasti proizvodnje: (čistač mašine, pakovanje, čuvar, fabrika prerade voća i povrća, fizički radnik, stovarište, magacioner, mašinbravar, vešeraj, obezbeðenje, održavanje parka, prodaja, kontrolor, pripadnik jedinica za obezbeđenje lica, šivenje, štamparija, tapaciranje, telesno obezbeđenje); u oblasti usluga (fotokopiranje, trgovac, konobarica, šanker, prodavac), administracije (agent za nekretnine, anketar, kadrovska služba, knjigovoða, komercijalista, sekretar/ica, referent, administrator)  i u oblasti komunikacija (telefonista) – (Ljubinković, Zajić, Stanojević, Tatić, Janićijević, 2010:45). Iz navedenog spiska poslova sasvim je jasno da je reč o nedovoljno plaćenim poslovima na tržištu rada. Da bi se položaj osoba sa invaliditetom u ovoj oblasti poboljšao, neophodno je da se poboljša i njihova obrazovna struktura. Na ovaj način će  radnici sa invaliditetom postati konkurentniji i sa više znanja će sasvim sigurno lakše doći do poslova koji će značajnije uticati na kvalitet njihovog života. U ovom je i suštinski značaj inkluzivnog obrazovanja i njegove efikasne primene na svim nivoima. Obrazovanje je  jedina sigurna investicija za budućnost svih nas! Uspešni radnici sa invaliditetom u svim oblastima, najbolje uklanjaju predrasude u svetu rada.

 

Izvori:

Ljubinković, B., Zajić, G., Stanojević, M., Tatić, D. ,Janićijević, I. (2010) Zapošljavanje osoba sa invaliditetom u Srbiji – mogućnosti i izazovi, Beograd: Centar za samostalni život invalida Srbije.

Piše: Dr Filip Mirić

Povezane objave