POMOĆ OSOBAMA SA INVALIDITETOM DA SE LAKŠE ZAPOSLE

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Mabel Amber, Pixabay.com

Portal “Uklonimo barijere” je u toku 2021 -2022 godine realizovao 14 radionica na temu „Zapošljavanje osoba sa invaliditetom“. Polaznici su imali priliku da uvežbaju različite veštine, neophodne za zapošljavanje – kako napisati CV, komunikaciju sa poslodavcem, da se informišu o zakonskim mogućnostima koje im stoje na raspolaganju. Zahvaljujući ovakvoj edukaciji 20 soba sa invaliditetom je do sada pronašlo posao.

Svako ljudsko biće je jedinstveno i dragoceno za zajednicu u kojoj živi i doprinosi joj svojim znanjem, radom, umećem, ili samim svojim postojanjem. Portal “Uklonimo barijere” veruje u tu ideju i da bi je približio drugim ljudima, osmišljen je program osposobljavanja osoba sa invaliditetom za lakše zapošljavanje, ali i osnaživanje na tom putu.
Portal “Uklonimo barijere”, posvećen osobama sa invaliditetom, želi da kroz svoje angažovanje dokaže vrednost tih ljudi u društvu, upravo kroz rad. Činjenica je da od rada zavisi kvalitet života svakog pojedinca, a to se odnosi i na osobe sa invaliditetom, kod kojih se kroz rad, kao svrsishodnu delatnost, razvija pozitivna slika o sebi, ljudima oko sebe, kolegama na radnom mestu i zadovoljava se potreba za  socijalnom inkluzijom i samoaktualizacijom.

Mnogo toga je rečeno i napisano kako treba da prihvatimo i tolerišemo različitosti, ali je malo konkretnih koraka učinjeno na putu prevazilaženja predrasuda i negativnih stavova, posebno prema osobama sa intelektualnim i mentalnim teškoćama. Malo je naših sugrađana verovalo da su oni sposobni da bilo šta rade, a još manje da mogu biti deo kolektiva velikih kompanija.
U saopštenju Ujedinjenih nacija od decembra 2019 godine se navodi da u Srbiji živi više od 700 hiljada osoba sa invalditetom, što je približno svaki deseti čovek. Što ne znači da svi oni treba da budu izopšteni iz društvenog života.
Problem nezaposlenosti ovih osoba može se rešavati otvaranjem novih radnih mesta, razvijanjem socijalnog preduzetništva i prevazilaženjem predrasuda kod poslodavaca i opšte populacije, vezanih za sposobnosti i motivaciju osoba sa invaliditetom da rade i privređuju. Ali i osnaživanjem tih osoba da se usude da naprave korak, koji će im omogućiti da budu jednaki sa ostalima, i prevaziđu predrasude.
Upravo u tome im pomaže portal “Uklonimo barijere”, koji svojim edukativnim radionicama podstiče osobe sa invaliditetom da se usude da žive kao i svi ostali ljudi. Jer oni to jesu, bez obzira na probleme koje imaju.
Ako poslodavci kod nas nemaju dovoljno sluha i senzibiliteta prema zapošljavanju osoba sa invaliditetom, zbog negativnih predrasuda da one nisu sposobne da obavljaju kvalitetno poslove kao osobe bez invaliditeta, onda im treba pokazati da to nije tačno. A to mogu da učine samo osobe sa invaliditetom, predstavljajući sebe u najboljem svetlu.
Cilj edukativnih radionica portala “Uklonimo barijere” je upravo taj- da se osobe sa invaliditetom u sferi zapošljavanja izbore same za sebe, i dokažu da su vredni članovi društva od kojih zajednica itekako može imati koristi.

Autor: Milena Vidojković

Povezane objave