Osobe sa invaliditetom kao učesnici u saobraćaju

Autor Uklonimo barijere

Autor: Dr Filip Mirić

Uklonimo Barijere

Foto:Pixabay.com

Osobe sa invaliditetom su učesnici u saobraćaju kao i svi drugi ljudi. Njihov položaj, kao učesnika u saobraćaju, ne bi trebalo da se razlikuje od položaja, prava i obaveza drugih učesnika. Nažalost, u Srbiji brojni činioci utiču da se kretanje osoba sa invaliditetom dodatno otežava. Loša saobraćajna infrastruktura, nedostupnost prevoznih sredstava, nedostatak „saobraćajne kulture“, različiti oblici diskriminacije samo su neki od njih. Kako prevazići ovaj problem? Postoji mnogo načina: podizanjem nivoa „saobraćajne kulture“, doslednim poštovanjem pravila saobraćaja i sankcionisanjem prekršilaca.

Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl.glasnik RS“, br. 41/2009…23/2019) u nekoliko svojih odredbi prepoznaje osobe sa invaliditetom kao posebnu kategoriju učesnika u saobraćju. Ovde će biti prezentovana samo neka od njih:

  • Vozač ne sme da zaustavi ili parkira vozilo na parking mestu koje je dopunskom tablom saobraćajnog znaka ili oznakom na kolovozu obeleženo kao mesto za parkiranje za vozila za osobe sa invaliditetom, ako na vozilu ne poseduje odgovarajuću oznaku (čl. 66).
  • Pešak koji učestvuje u saobraćaju u kolicima za osobe sa invaliditetom, ili se vozi na koturaljkama, skejtbordu i slično, ne sme da se pridržava za vozilo u pokretu. Pešak koji gura ručna kolica, bicikl, moped ili motocikl, osobe sa invaliditetom koje se kreću u invalidskim kolicima, moraju se kretati uz desnu ivicu kolovoza u smeru kretanja. (čl. 93).
  • Ukoliko su pešaci deca, nemoćna lica, slepe osobe koje se kreću uz upotrebu belog štapa i/ili psa vodiča, osobe sa invaliditetom koje se kreću u invalidskim kolicima, ili za kretanje koriste druga ortotičko – protetička pomagala, vozač je obavezan da zaustavi vozilo i da ih propusti (čl. 99).
  • Osposobljavanje kandidata za vozača koji je osoba sa invaliditetom, može se obavljati na vozilu proizvedenom ili prepravljenom u skladu sa njegovim potrebama iako nije registrovano na pravno lice iz člana 207. stav 1. ovog zakona, odnosno nije obezbeđeno po osnovu lizinga, odnosno ne ispunjava uslove iz člana 229. ovog zakona (čl. 231).
  • Prepravka vozila, osim u slučaju ugradnje, odnosno izgradnje uređaja za pogon na alternativna goriva, ugradnje, odnosno izgradnje duplih nožnih komandi za obuku vozača i prepravki vozila radi prilagođavanja za upotrebu od strane osoba sa invaliditetom mora biti izvršena u skladu sa smernicama koje određuje proizvođač vozila koje se prepravlja ili na način za koji je proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji, potvrdio da se može izvesti na vozilu, osim ako ne postoji proizvođač, odnosno predstavnik proizvođača u Republici Srbiji kada se prepravka može izvršiti bez ispunjavanja ovog uslova (čl. 250).

Pomenuti pravni akt predviđa i prekršaje za nepoštovanje pravila saobraćaja u domenu kretanja osoba sa invaliditetom. Najvažnije kaznene odredbe su:

  • Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama čl.66.
  • Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama čl.93.
  • Novčanom kaznom u iznosu od 20.000 do 40.000 dinara ili kaznom zatvora u trajanju do 30 dana kazniće se za prekršaj lice koje postupi suprotno odredbama čl.99.
  • Novčanom kaznom u iznosu od 60.000 do 800.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje postupi suprotno odredbama čl.250.

Ipak, bezbednost u saobraćaju se ne može poboljšati samo represivnim merama. Ključna je prevencija i dostupnost različitih informacija i servisa podrške. shvatiti da svi ljudi, bez obzira na to da li poseduju određeni invaliditet ili ne, imaju iste potrebe, samo se razlikuje način zadovoljenja tih potreba (Neophodno povećati sigurnost u saobraćaju osoba sa invaliditetom, 2019).

Problem bezbednosti osoba sa invaliditetom u saobraćaju je kompleksan, multifaktorski i višedimenzionalan. Uzimajući sve to u obzir, u njegovo rešavanje  moraju biti uključeni svi relevantni društveni činioci, uvažavajući interese i potrebe samih osoba sa invaliditetom.

Izvori

Zakon o bezbenosti saobraćaja na putevima („Sl.glasnik RS“, br.41/2009…23/2019).

Povezane objave