OSOBE SA INVALIDITETOM DOBILE KARIJERNE CENTRE U ŠEST GRADOVA U SRBIJI

Autor Uklonimo barijere
uklonimo barijere

Foto: Infostud com

Forum mladih sa invaliditetom i Caritas Srbije, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), otvorili su Karijerne centre za osobe sa invaliditetom u Beogradu, Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Valjevu, i Nišu, u kojima savetnici pružaju individualno i grupno savetovanje o karijeri i obuke za osobe sa invaliditetom kako bi im pružili podršku da pronađu posao i uključe se u radno okruženje.
„Glavna prednost ovih usluga je mogućnost individualnog praćenja u skladu sa planom zapošljavanja i planiranim merama podrške. Pruža se podrška u identifikaciji individualnih potreba za prilagođavanjem radnog mesta i zadataka, kao i za registraciju na portalu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs, rekla je Jovana Krivokuća- Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom.
JovSavetnici su dostupni za pomoć zainteresovanim licima radnim danima od 9 do 17 časova, a termini za konsultacije se mogu zakazati putem mejla ili telefona. Više informacija o lokacijama Karijernih centara i kontaktima pogledajte www.fmi.rs/fmi-i-caritas-srbije-otvorili-karijerne-centre-za-osobe-sa-invaliditetom/
Centri za karijerno savetovanje osnovani su u okviru projekta “Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, koji finansira USAID, a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Ostali partneri na projektu su Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.

AutorForum mladih sa invaliditetom i Caritas Srbije, uz podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), otvorili su Karijerne centre za osobe sa invaliditetom u Beogradu, Subotici, Zrenjaninu, Novom Sadu, Valjevu, i Nišu, u kojima savetnici pružaju individualno i grupno savetovanje o karijeri i obuke za osobe sa invaliditetom kako bi im pružili podršku da pronađu posao i uključe se u radno okruženje.
„Glavna prednost ovih usluga je mogućnost individualnog praćenja u skladu sa planom zapošljavanja i planiranim merama podrške. Pruža se podrška u identifikaciji individualnih potreba za prilagođavanjem radnog mesta i zadataka, kao i za registraciju na portalu za zapošljavanje osoba sa invaliditetom www.zaposljavanje.fmi.rs, rekla je Jovana Krivokuća- Milovanović, izvršna direktorka Foruma mladih sa invaliditetom.
JovSavetnici su dostupni za pomoć zainteresovanim licima radnim danima od 9 do 17 časova, a termini za konsultacije se mogu zakazati putem mejla ili telefona. Više informacija o lokacijama Karijernih centara i kontaktima pogledajte www.fmi.rs/fmi-i-caritas-srbije-otvorili-karijerne-centre-za-osobe-sa-invaliditetom/
Centri za karijerno savetovanje osnovani su u okviru projekta “Ekonomsko osnaživanje osoba sa invaliditetom”, koji finansira USAID, a sprovodi Forum mladih sa invaliditetom. Ostali partneri na projektu su Caritas Srbije, Fondacija Ana i Vlade Divac, Smart Kolektiv i Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.:

Autor: Milena Vidojkovic

Povezane objave