OMBUDSMAN O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Niške vesti

Bolja informisanost osoba sa invaliditetom i socijalno ugroženih građana o njihovim pravima, bila je tema tribine “Osobe sa invaliditetom pitaju ombudsmana”, koju je u Niškom kulturnom centru organizovala gradska ombudsmanka Katarina Mitrovska.

Čak 15% svetske populacije ima neki oblik invaliditeta, što čini 800 miliona ljudi kojima su svakodnevne životne aktivnosti otežane, a u nekim slučajevima zbog invaliditeta ne mogu da ispunjavaju ni osnovne životne potrebe.

Predstavnicima niških Udruženja osoba sa invaliditetom, koji su se okupili na tribini u Niškom kulturnom centru, podeljen je Vodič o pravima osoba sa invaliditetom, penzionerima sa najnižim primanjima, socijalno ugroženim licima i porodicama sa decom, koji je izradila Kancelarija ombudsmana grada Niša.

Uklonimo Barijere

Foto: Niške vesti

“Svesni smo da se osobe sa invaliditetom susreću sa raznim problemima, barijerama i nejednakim postupanjem u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite. Kancelarija lokalnog ombudsmana je sve to prepoznala, a u našem sadašnjem i budućem radu fokusiraćemo se na zaštitu prava osoba sa invaliditetom” – ističe ombudsmanka Katarina Mitrovski.

Ona napominje da je Kancelarija lokalnog ombdusmana omogućila svim osobama sa oštećenim sluhom da svoje primedbe i optužbe mogu da podnesu bez dovođenja tumača za znakovni jezik, jer Kancelarija ima osposobljene zaposlene i za komunikaciju na znakovnom jeziku.

Cilj tribune bio je da predstavnici Udruženja osoba sa invaliditetom predoče svoje problem sa kojima se svakodnevno susreću i eventualnu povredu (nepoštovanje) svojih prava od strane lokalnih institucija. Lokalna ombdusmanka Katarina Mitrovska napominje da se u dosadašnjem period mali broj njih javljao Kancelariji povodom povrede svojih prava.

“To je signal da ova populacija nije dovoljno obaveštena o svojim pravima i načinu njihovog ostvarivanja i zaštite” – smatra Katarina Mitrovska.

Uklonimo Barijere

Foto: Niške vesti

Zakonom je, recimo, predviđeno da svi – i privatnici i javna preduzeća i ustanove čiji je osnivač Grad ili Republika, imaju zakonsku obavezu da zapošljavaju određeni broj osoba sa invaliditetom .

“Mi smo ove godine preko javnih radova, a u sradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, uposlili određeni broj osoba sa invaliditetom. Unazad 10 godina imamo poziciju u budžetu sa koje finansiramo rad Udruženja na teritoriji grada Niša. Sve ono, što prepoznamo kao prioritetni problem, trudićemo se da kao Grad sprovedemo” – kaže zamenica gradonačelnice Dušica Davidović i naglašava da je u ovoj godini za potrebe OSI izdvojeno 30 miliona dinara.

Ova vrsta tribune je u Nišu organizovana prvi put. Osim uputstava kako da ostvare svoja prava, osobe sa invaliditetom mogu da se putem štampanog vodiča upoznaju i sa subvencijama na koje imaju parvo, ali i sa pravima Udruženja kojima pripadaju.

Vodič će na Dan osoba sa invaliditetom biti podeljen i ostalim građanima Niša.

Autor: Sara Pruker

Povezane objave