Održane konsultacije u procesu pripreme nacionalne međusektorske strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom 2020-2024.

Autor Uklonimo barijere

Uklonimo barijere

Piše: Dr Filip Mirić

Foto: Pixabay.com

Foto: Pixabay.com

U organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Vlade Republike Srbije, u partnerstvu sa Timom za ljudska prava Ujedinjenih nacija u Srbiji i Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, tokom prethodne nedelje na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu održane su konsultacije u vezi sa pripremom Nacionalne međusektorske strategije unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji za period od 2020. do 2024. godine. uklonimo barijere

Strategija predstavlja programski dokument čija važnost proizilazi iz činjenice da odslikava jasnu nameru državnih organa i društva u celini da se preduzmu sve potrebne mere i aktivnosti neophodne za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji. uklonimo barijere

Na skupu je izneto opredeljenje da nova Nacionalna Međusektorska strategija za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom za period od 2020 do 2024. godine treba da doprinese socijalnom uključivanju i efikasnijoj zaštiti od diskriminacije osoba sa invaliditetom.  Treći cilj Strategije je izgradnja pravnog sistema u čijim osnovama će biti i pitanja invaliditeta, što je naročito važno za legislativnu delatnost. uklonimo barijere

Skupu su, pored predstavnika Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu, prisustvovali i predstavnici organizacija civilnog društva. Iako je diskusija učesnika skupa, pokazala da je neophodno isticati programski karakter Strategije i s tim u vezi, njen ograničen kapacitet za direktno rešavanje konkretnih problema osoba sa invaliditetom, ovakvi skupovi su više nego korisni jer se na njima normativna aktivnost državnih organa približava opštoj javnosti.

Povezane objave