O potrebi stvaranja registra osoba sa invaliditetom u Republici Srbiji

Autor Uklonimo barijere

Autor: Dr Filip Mirić

Uklonimo Barijere

Prema rezultatima popisa stanovništva iz 2011. godine u Srbiji živi ukupno 571 780 osoba sa invaliditetom. U odnosu na ukupnu populaciju od 7 186 862 građana, to predstavlja oko 8% (7,96) ukupne populacije. Međutim, ovome treba dodati da je za 119 482 građana status invaliditeta nepoznat, što predstavlja dodatnih 1,66% ukupne populacije. Od ukupnog broja OSI, više od 58% (58,2) čine žene, dok je muškaraca malo manje od 42%, tačnije 41,8%  (Marković, 2014:21). Iako su podaci iz popisa stanovništva pouzdani i predstavljaju broj osoba sa invaliditetom koji je najbliži stvarnom broju ove kategorije stanovništva u Srbiji, on nije apsolutno tačan. Ovakvo stanje je posledica važenja odredbe 42. Ustava Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 98/2006), prema kojoj je zajemčena zaštita podataka o ličnosti. Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti uređuju se zakonom. Zabranjena je i kažnjiva upotreba podataka o ličnosti izvan svrhe za koju su prikupljeni, u skladu sa zakonom, osim za potrebe vođenja krivičnog postupka ili zaštite bezbednosti Republike Srbije, na način predviđen zakonom. Svako ima pravo da bude obavešten o prikupljenim podacima o svojoj ličnosti, u skladu sa zakonom, i pravo na sudsku zaštitu zbog njihove zloupotrebe. Podatak o invaliditetu je, svakako, podatak o ličnosti i zato ideja stvaranja jedinstvenog registra o osobama sa invaliditetom opravdano izaziva različita mišljenja u javnosti.

Smatramo da bi stvaranje registra osoba sa invaliditetom koji bi sadržao samo najosnovnije podatke o osobi sa invaliditetom (o vrsti invaliditeta) predstavljalo dobar način da se stekne uvid u tačan broj osoba sa invaliditetom u Srbiji. Postojanje ovih podataka je od presudnog značaja, kako za buduća naučna istraživanja u ovoj oblasti, tako i za kreiranje aktivnih mera za poboljšanje položaja i unapređenje prava osoba sa invaliditetom. Naravno, podaci iz ovog registra, predstavljali bi službenu tajnu i njihovo korišćenje bi bilo regulisano pozitivnopravnim propisima Republike Srbije. Iako u vezi sa stvaranjem ovakvog registra podataka postoje različita mišljenja i među samim osobama sa invaliditetom, smatramo da bi bilo veoma značajno posvetiti više pažnje ovom pitanju u budućnosti.

 

 Izvori:

 

  • Marković, M. (2014) Popis stanovništva, domaćinstva i stanova 2011. u Republici Srbiji – Osobe sa invaliditetom u Srbiji, Beograd: Republički zavod za statistiku.
  • Ustav Republike Srbije (“Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 98/2006).

Povezane objave