O nama

Autor Uklonimo barijere

Dobro došli na sajt – Uklonimo Barijere


Veliko nam je zadovoljstvo što zajedno ulazimo u drugu godinu postojanja portala koji je proistekao kao rezultat rada na projektu pod nazivom „Uklonimo barijere“, koji realizujemo uz svesrdnu podršku Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji. Naš prevashodni cilj je poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom i bolje informisanje javnosti o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom.

Portal se se sastoji iz više rubrika, prva je naravno usmerena na informisanje građana o najvažnijim aktuelnostima koje su u vezi sa osobama sa invaliditetom

Drugi segment predstavljaće analize na kojima će raditi naš novinarski tim. U ovom delu, naši novinari će analitički obrađivati teme koje su od važnosti za osobe sa invaliditetom.

Treći segment odnosi se na intervjue sa relevantnim sagovornicima, a sve sa ciljem da što preciznije informišemo celokupnu javnost o značajnim temama u ovoj oblasti.

Četvrti segment, jeste blog u okviru kojeg će svi zainteresovani građani i stručna lica moći da objave lični stav, ukažu na određeni problem, zatim iznesu kritiku ili pohvalu u vezi sa radom nadležnih službi, udruženja i sl.

U okviru petog segmenta pod nazivom „multimedija“ objavljivaćemo tematske video sadržaje i fotogalerije. Ovde posebno želimo da istaknemo video kampanju „Uklonimo barijere“ gde će mnoge javne ličnosti govoriti o važnosti negovanja različitosti.

Ono na šta smo posebno ponosni, jestu servisi „Prijavi problem“, „E-psiholog“ i „E- dokument“.

Putem servisa „Prijavi problem“ osobe sa invaliditetom mogu da ukažu na sve probleme sa kojima se susreću i koji negativno utiču na njihov kvalitet života. Nakon prijema, naš novinarski tim će svaku od prijava detaljno analizirati, kontaktirati nadležne institucije i tražiti odgovore, koje će potom predstaviti javnosti.

U okviru servisa „E-psiholog“ koji realizujemo u saradnji sa Psihološkim savetovalištem pri Studentskom kulturnom centru, Univerziteta u Nišu, osobama sa invaliditetom i osetljivim kategorijama na raspolaganju će biti volonteri Psihološkog savetovališta za svaku vrstu pomoći, podrške ili saveta. Takođe korisnici će na poratlu moći da popune psihološke testove pripremljene od strane iskusnih psihologa.

Prvenstveni cilj našeg trećeg servisapod nazivom „E-dokument“ jeste da olakša ostvarivanje zakonskih prava osobama sa invaliditetom. Na jednom mestu objedinili smo najvažnije informacije u vezi sa ostvarivanjem prava poput personalne asistencije, besplatnog javnog prevoza, elektronskog recepta, dobijanja parking nalepnice, različitih oblika socijalne pomoći i slično. Ono što je još značajnije budući korisnici ovog servisa će na jednom mestu moći da preuzmu svu neophodnu dokumentaciju koja im je potrebna za ostvarivanje navedenih prava.

uklonimo barijere

Celokupan portal je utemeljen na interakciji uređivačkog tima sa građanima. Iskustva su pokazala da o problemima jedne grupe ljudi, pogotovo kada se radi o marginalizovanim grupama, najbolje izveštavaju predstavnici same grupe. Zbog toga Vas molimo da zajedno sa nama učestvujete u uređivanju portala, da nam predlažete teme, ali i da sami pišete, jer jedino zajedno možemo da uklonimo barijere!

Urednik portala:

Neven Obradović