NEDELJA SOLIDARNOSTI SA OSOBAMA SA CEREBRALNOM I DEČIJOM PARALIZOM

Autor Uklonimo barijere

 

uklonimo barijere

Foto: Licna arhiva

Ova nedelja je nedelja solidarnosti sa osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom u Srbiji, koja se obeležava 27 godinu zaredom.Tokom ove nedelje, Savez za CDP Srbije, kao i sve organizacije – članice Saveza u svojim gradovima širom Srbije organizuju raznovrsne programe i manifestacije sa ciljem podsticanja društvene uključenosti osoba sa cerebralnom i dečijom paralizom u zajednicu i njihove veće uočljivosti.

uklonimo barijere

Foto: Licna arhiva

Savez za CDP Srbije svakog oktobra nastoji da Nedeljom solidarnosti podstakne svoje organizacije da olakšaju, omoguće i unaprede uključivanje svojih članova u svakodnevne tokove života kao ravnopravnih članova društva, tako što će doprineti osnaživanju pojedinaca, njihovih porodica, udruženja, ali i razvijanju senzibilisanosti celokupnog društva i podsticanju društvenog aktivizma i solidarnosti u ovoj oblasti.
Centralna manifestacija je u Beogradu, a svi mi u ostalim gradovima imamo svoje aktivnosti povodom Nedelje solidarnosti. Mi želimo da naše članove aktiviramo, da izađu iz svojih kuća, da se druže, čuju o nekim svojim pravima za koja nisu znali.

Uklonimo barijere

Foto: Licna arhiva

Mi u Udruženju smo aktivni tokom čitave godine, ne samo u Nedelji solidarnosti. Organizujemo radionice – likovne, muzičke, sportske – i na njima učestvuju naši članovi shodno svojim mogućnostima. Jer, cerebralna paraliza je jako teško oboljenje, pa imate ljude koji su i radno sposobni, ali i one koji ne mogu baš ništa, pa im je i šetnja do Udruženja i druženje sa sebi sličnima jako bitna.
Ja lično mogu, u penziji sam koju sam ostvarila od svog rada kao osoba sa invaliditetom, ali sam se aktivirala u Udruženju kako bih pomogla drugima da se makar bolje osećaju, kaže Ljiljana Ilić, potpredsednica Udruženja CDP u Nišu.

Uklonimo barijere

Foto: Licna arhiva

Jedno od osnovnih ljudskih prava jeste pravo na samostalan život, što podrazumeva jednake šanse za zapošljavanje. Na ovaj način se, takođe, omogućuje i opšti društveni i ekonomski napredak. Savez za CDP Srbije kroz programske aktivnosti kreira  društvo jednakih mogućnosti za sve. Iako obeležava Nedelju solidarnosti svakog oktobra, Savez ne želi da to bude jedini povod da se priča o osobama sa cerebralnom i dečijom paralizom, jer su oni  ravnopravni članovi društva svaki dan. Neki od njih su i radon sposobni, a oni koji to nisu, imaju pravo da žive i uklapaju se u društvo sa potencijalima koje u sebi nose.
Jer, oboleli od dečije paralize su samo drugačiji, nisu izopšteni iz društva. Ili bar ne bi trebalo da budu.

Autor: Milena Vidojkovic

Povezane objave