Najčešće predrasude prema osobama sa invaliditetom

Autor Uklonimo barijere

Autor: Dr Filip Mirić

uklonimo barijere

Foto: Pixabay.com

Predrasude su logički neosnovani stavovi koji se javljaju u vezi sa pojedinim društveno važnim pojavama. One se teško menjaju i po pravilu su praćene intenzivnim emocijama. Predrasude imaju značajnu ulogu u javljanju kriminalnog ponašanja (Nikolić-Ristanović, Konstantinović, Vilić, 2018: 403). Posebno se izdvajaju predrasude prema osobama sa invaliditetom. U nastavku će biti prikizane rečenice iz svakodnevnog govora koje sadrže predrasude prema osobama sa invaliditetom:

 1. “U redu je, znam kako da ti pomognem, već sam radio/la sa osobom sa invaliditetom.”
 2. “Da li je i tvoj/a partner/ka takođe osoba sa invaliditetom?”
 3. “I…šta nije u redu sa tobom?”
 4. “Kad bih postao/la invalid, mislim da bih se ubio/la.”
 5. “Video/la sa sjajne stvari na jednom TV kanalu, koje bi mogle da ti pomognu …”
 6. “U mojoj ulici živi jedna žena sa invaliditetom. Ponekad je vidim da izlazi i ide negde.”
 7. “Mora da je zgodno izaći i raditi nešto.”
 8. “Mislim da si zaista hrabar/ra.”
 9. “Zaista ti se divim.”

Druga grupa predrasuda se odnosi, takođe, na svakodnevni život osoba sa invaliditetom i deo je uobičajene interakcije među ljudima:

 1. “Ti, svakako, zaslužuješ socijalne usluge.”
 2. “Reći ćeš mi ako kažem nešto pogrešno, zar ne?”
 3. “Znači, ideš u školu? Zbog rehabilitacije?”
 4. “TV mora da ti je mnogo značajan u životu.”
 5. “Znam kako je to, i sam/a sam jednom iščašio/la prst.”
 6. “Danas još i možete očekivati dobar tretman, zar ne?”
 7. “Da li su i ostali u vašoj porodici osobe sa invaliditetom?”
 8. “Mora da ti je inspiracija neki dobar sportista invalid.”
 9. “Moliću se za tebe …”

Nažalost, popis mogućih predrasuda nije konačan. Ovome treba dodati i predrasude o seksualnosti, bračnoj sposobnosti, roditeljstvu, radnim mogućnostima osoba sa invaliditetom itd. Uzrok svih predrasuda u društvu se može naći u nedovoljnoj informisanosti o načinu funkcionisanja osoba sa invaliditetom. Aktivan rad na promociji potencijala osoba sa invaliditetom, može doprineti prevazilaženju predrasuda prema osobama sa invaliditetom.

 

Korišćeni izvori

 

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, http://www.cilsrbija.org/ser/static.php?id=grafiti1, pristup 28.01.2020. (1)

Centar za samostalni život osoba sa invaliditetom, http://www.cilsrbija.org/ser/static.php?id=grafiti2, pristup 28.01.2020. (2)

Nikolić-Ristanović, V,  Konstantinović-Vilić, S. (2018) Kriminologija, Belgrade: Prometej.

Povezane objave