Medijska pismenost u službi građanskog aktivizma

Autor Uklonimo barijere

Autorka: Vesna Petrović

Uklonimo Barijere

Foto: Vesna Petrović

,,Medijski pismeni- aktivni građani“ naziv je projekta čiji je osnovni zadatak da se u medijski svet uključe osobe sa invaliditetom kroz različite radionice i projekte, kako bi ukazali na probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Pored osoba sa invaliditetom učesnici projekta bili su i srednjoškolci koji su zajedno radili i učili kako funkicioniše svet medija i  kako treba pristupiti problemu. Projekat je realizovalo Udruženje ‘’Dragana Rodić’’ u saradnji sa mladim srednjoškolcima i osobama sa invaliditetom.

„Na ovim radionica smo učili kako da budemo medijski pismeni i to će nam biti od velike pomoći kada sami poželimo da ukažemo na probleme sa kojima se srećemo“, kaže Ana Pejčić, učesnica radionica.

Relja Mitić je maturant Prve niške gimnazije „Stevan Sremac“ u Nišu i takođe je prisustvovao ovim radionicama.

„Uključio sam se u ovaj projekat da bih naučio nešto novo i razvio svest o problemima sa kojima se susreću osobe sa invaliditetom. Verujem da je medijska pismenost važna i da bi svi trebalo da ovladamo tom veštinom. Dosta smo naučili o tome kako i na koji način možemo da ukažemo na probleme sa kojima se osobe sa invaliditetom suočavaju. Smatram da moji vršnjaci nisu dovoljno medijski pismeni, a to sam shvatio nakon što sam prošao ovu obuku“, zaključio je Relja Mitić.

Projekat je realizovalo Udruženje „Dragana Rodić“.

„Ovo je projekat koji su obeležile sjajne radionice sa fokusom na spajanje mladih sa osobama sa invaliditetom. Trudili smo se da pojam osoba sa invaliditetom predstavimo na jedan normalan i prihvatljiv način. U suštini  razlike postoje, one jesu evidentne, ali to ne treba da znači da postoje bilo kakva razdvajanja“, istakla je Dragana Rodić ispred istoimenog udruženja.

Kroz fotografije učesnici su ukazali na društvene probleme, ali i na dobre stvari. O medijskoj pismenosti učesnike  su obučavali profesori i asistenti sa Departmana za komunikologiju i novinarstvo na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu.

Uklonimo Barijere

Foto: Vesna Petrović

„Cilj ovog projekta je bio da se osobe  se invaliditetom, posebno mladi, građanski aktiviraju. Smatrali smo da je najbolji način da to bude kroz medijsku pismenost. Na radionicama koje su oni prošli puno se radilo na tome kroz praksu. Učili su kako sami da ukazuju na probleme sa kojima se susreću u gradu. U sve smo uključili i srednjoškolce i ove fotografije su rezultat radionica kroz koje su prošli. Naučili su kako sami da stvore medijski sadržaj i ukažu na negativne ali i pozitivne stvari u gradu kada je reč o društvenom odnosu prema osobama sa invaliditetom, kaže Obradović, član projektnog tima i dodaje da su polaznici radionica učili kako da tumače medijske sadržaje, kako u medijima tako i na društvenim mrežama. Drugi segment radionica odnosio se na obuku za građansko izveštavanje.

Radionice je pohađalo 12 učesnika. Projekat je realizovan u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom iz Beograda uz podršku Evropske Unije.

 

Povezane objave