KOŠARKA U KOLICIMA KAO PARAOLIMPIJSKI SPORT

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Arhiva KKK “Nais”

Košarka u kolicima je veoma popularan i dinamičan paraolimpijski sport. Ona je paraolimpijski sport od prvih paraolimpijskih igara koje su održane 1960. godine u Rimu, a igra se još od sredine četrdesetih godina prošlog veka. Ovaj sport se igra prema pravilima koja su gotovo identična sa pravilima Međunarodne košarkaške federacije (FIBA). Teren je istih dimenzija, kao i visina koševa. Utakmica traje 40 minuta. Postoje specifična pravila koja se odnose na kretanje igrača, s obzirom na to da su takmičari u kolicima.

Košarkom u kolicima se može baviti bilo koja osoba sa invaliditetom i nije neophodno da je invaliditet takav da takmičar koristi kolica i u svakodnevnom životu. Svaki takmičar, u zavisnosti od stepena invaliditeta, ima određen broj bodova. Bodovi se odnose na specifične zahteve košarke u kolicima i što je takmičar fizički manje sposoban da izvršava određene košarkaške veštine to je broj bodova koji on ima manji. Na parketu može da bude kombinacija takmičara takva da im je ukupan maksimalan broj bodova 14.0, što obezbeđuje da u timu u svakom momentu učestvuju osobe sa različitim stepenom invaliditeta. Smisao ovog pravila je da se u igru ravnopravno uključe osobe sa većim stepenom invaliditeta (Paraolimpijski komitet Srbije). Viđe o koršarci u kolicima videti u: (Jorgić Aleksandrović, Mirić i dr., 2020)

Afirmaciji košarke u kolicima u Srbiji najviše je doprineo Fakultet sporta ifizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu i KKK “Nais”. Bez obzira na sve poteškoće, igrači ovog kluba su deo reprezentacije Srbije, koja beleži značajne uspehe na međunarodnim takmičenjima, o čemu redovno izveštava i medijski portal za osobe sa invaliditetom “Uklonimo barijere”. Na Evropskom prvenstvu C divizije u košarci u kolicima, koje je održano u Sofiji od 29. jula do 4. avgusta 2019. godine, reprezentativci Srbije osvojili su srebnu medalju, plasirali se u viši rang takmičenja i ovim uspehom upisali se u anale istorije. (Reprezentacija Srbije u košarci u kolicima ostvarila istorijski uspeh na Evropskom prvenstvu, 2019).

Sasvim je jasno da košarka u kolicima ima sjajnu perspektivu, kako u Nišu, tako I u čitavoj Srbiji. Dalja afirmacija ovog sporta, dovešće do njegovog jačanja i na klupskom i na reprezentativnom nivou.

Izvori:

Jorgić, B., Aleksandrović, M., Mirić, F., Čolović, H. i Dimitrijević, L. (2020) Holistički pristup adaptirnoj fizičkoj aktivnosti – teorija i praksa, Niš: akultet sport i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.

Paraolimpijski komitet Srbije – košarka u kolicima, http://www.paralympic.rs/sportovi/kosarka-u-kolicima, pristup 19.08.2021.

Reprezentacija Srbije u košarci u kolicima ostvarila istorijski uspeh na Evropskom prvenstvu, https://uklonimobarijere.rs/uklonimo-barijere-reprezentacija-srbije-u-kosarci-u-kolicima-ostvarila-istorijski-uspeh-na-evropskom-prvenstvu/ pristup 19.08.2021.

 Autor: Dr Filip Mirić

 

Povezane objave