Korak napred u lečenju multiple skleroze

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Brijere

Foto: Multiplaskleroza.org.rs

Svake godine 30. maja širom Srbije se obeležava Svetski dan borbe protiv multiple skleroze. Tema ovogodišnjeg obeležavanja borbe protiv ove bolesti bila je „Zaustaviti multiplu sklerozu”, a u Beogradu je tim povodom organizovana i centralna konferencija za predstaavnike svih udruženja u Srbiji pod sloganom “Za istim stolom”.

Dobra vest je da su se tom prilikom čule ohrabrujuće informacije, koje govore o napretku u lečenju obolelih.

Naime, broj obolelih od multiple skleroze koji dobijaju terapiju od Republickog fonda za zdravstveno osiguranje od juna će biti povećan. Ubuduće će umesto 2,5 terapiju dobijati 3,5 hiljade pacijenata, kako lekove umerene efektivnosti prve generacije, tako i visokoefektivnu najsavremeniju terapiju – saopstilo je Drustvo multiple skleroze Srbije na dan obelezavanja borbe protiv ove bolesti.

Uklonimo Brijere

Foto: Lična arhiva

„Ubuduće ćemo imati 3,5 hiljade pacijenata na terapiji, kao i 500 njih koji primaju lekove preko kliničkih studija. Od 2020 prvi put imamo terapiju i za primarni progresivni tip multiple skleroze. Inače visokoefikasna terapija značajno usporava progresiju bolesti, smanjuje učestalost pogoršanja i poboljšava kvalitet života obolelih, što je važno jer MS vremenom ima tendenciju akumulacije onesposobljenosti, pa se pacijenti godinama bore sa različitim problemima, vezanim za njihovo fizičko, mentalno i socijalno blagostanje – objasnila je prof. dr Jelena Drulović, neurolog.

Multipla skleroza je podmukla bolest od koje u Srbiji boluje oko 9.000 ljudi. Najčešće se javlja između 20. i 40. godine života, ali se može manifestovati i u bilo kom drugom životnom periodu. Tok bolesti je nepredvidiv, a žene oboljevaju dva puta češće nego muškarci. Do 2018. godine u Srbiji se o trošku RFZO lečilo 1.100 pacijenata. Oni su imali mogućnost da dobijaju samo lekove prve generacije. Međutim, nakon 15 godina od uvođenja tih lekova, država je u 2020. godini u vreme pandemije kovida 19 na listu pozitivnih lekova uvrstila i sve visokoefikasne terapije i time više nego udvostručila broj osoba koje se leče o trošku osiguranja.

Uklonimo Brijere

Foto: Lična arhiva

U proteklih godinu dana kada se činilo da je sve stalo, mi smo se trudili da radimo punim kapacitetom i budemo u službi osoba obolelih od multiple skleroze 24 sata dnevno – rekla je Vesna Savić, predstavnica Društva multiple skleroze Srbije.

Aktivnosti su preusmerene na alternativne načine komuniciranja služeći se digitalnim platformama i društvenim mrežama. Organizovana je Fokus grupa sačinjena od pacijenata koji su radili na razvijanju edukativnog materijala i mobilne aplikacije koja će uskoro biti dostupna osobama koje boluju od multiple skleroze.

Autor: Sara Pruker

Povezane objave