GRAD RASPISAO KONKURS ZA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto:minrzs.gov.rs

Raspisan je konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa za poboljšanje i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom koje realizuju udruženja i organizacije OSI. Za ove namene grad Niš je u gradskoj kasi planirao 20 miliona dinara, a maksimalan iznos po pojedinačnom programu je 1,5 miliona.

Rok za prijavljivanje svih udruženja je kraj marta, a ona kojima sredstva budu odobrena u obavezi su da programe realizuju do kraja godine.

Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa utvrđuje ovlašćena Komisija u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Lista će biti objavljena na zvaničnoj internet stranici Grada Niša i na portal e-Uprave. Svi učesnici imaju parvo uvida u roku od 3 dana od dana objavljivanja liste.

To, međutim, ne znači da će Grad Niš dodeliti sav novac, odnosno planiranih 20 miliona. Ukoliko porogrami nisu zadovoljavajući i ne ispunjavaju uslove, Grad može sumu da umanji.

Na ovaj korak Grad Niš se odlučio posle analize krajem prošle godine u kojoj se, kako tvrde nadležni, došlo do saznanja da pojedina Udruženja osoba sa invaliditetom novac troše nenamenski. Upravo zbog toga je tada doneta odluka da se izdvojena suma smanji na svega 7 miliona. To se, ipak, nije dogodilo jer je gradonačelnica rekla da Grad, zbog nerodgovornosi pojedinih udruženja, ne želi da kažnjava sve. Zato će trošenje opredeljenih 20 miliona za ovu godinu biti, kako je rečeno, strogo kontrolisano.

Autor: Milena Vidojković

Povezane objave