“E-dokument i E-psiholog – aplikacije za brzu pomoć”

Autor Uklonimo barijere

Autor: Vesna Petrović

Uklonimo Barijere

Foto: Uklonimo Barijere

Kako se koriste onlajn aplikacije E-dokument i E-psiholog, tema je radionica koje organizuje internet portal „Uklonimo barijere“.

Prema rečima tima koji uređuje portal „Uklonimo barijere“ na ovaj način će se skratiti i potrebno vreme da se dođe do određenih informacija i dokumenata, a što je još važnije dostupnost nekih institucija će postati lakša, što bi u krajnjem značilo, prevazilaženje fizičkih barijera jednim klikom. Aplikacije će biti predstavljene javosti u petak, 30.oktobra na konferenciji za novinare koja je zakazana za 13 sati na Univerzitetu u Nišu u multimedijalnoj Sali.

Uredništvo portala takođe dodaje da će osobama sa invaliditetom dve nove opcije, koje mogu da koriste, sigurno biti od koristi, te da će im omogućiti dolazak do određenih dokumenata, ali i psihološke podrške ukoliko se suočavaju sa nekim problemom. Kako bi ovladali korišćenjem aplikacija organizovaće se serija radionica, predstaviće im se i video upustvo za  korišćenje aplikacija, a sa njima će raditi i licencirani informatičari kao i saradnici na e-dokumentu koji će im pružiti precizne informacije kako da ostvare svoja zakonska prava. Takođe na portalu „Uklonimo barijere“ će biti dostupna i serija istraživačkih multimedijalnih priča u okviru koji će obrađivati komplikovane procedure ostvarivanja različitih prava za osobe sa invaliditetom.

Osnovni cilj svega navedenog je da osobe sa invaliditetom mogu na brz i lak način, posredstvom nekoliko klikova da dođu do određene informacije ili nekog dokumenta. Istovremeno se neće sresti sa nizom barijera jer su mnoge institucije ili ustanove za njih i sada nepristupače.

E-dokument i E-psiholog su za sada jedinstvene onlajn aplikacije, koje funkcionišu u sklopu portala „Uklonimo barijere“, a prvenstveni cilj je da se osobama sa invaliditetom olakša ostvarivanje zakonskih prava i pruži psihološka pomoć u teškim životnim trenucima.

Krakat opis aplikacija

E-dokument predstavlja onlajn aplikaciju koja je namenjena dobijanju odgovarajućih dokumenata. Kako komplikovane birokratske procedure znaju da deluju demotivišuće na osobe sa invaliditetom, one će na jednom mestu dobiti objedinjene najvažnije informacije u vezi sa ostvarivanjem prava poput personalne asistencije, besplatnog javnog prevoza, elektronskog recepta, dobijanja parking nalepnice, različitih oblika socijalne pomoći i slično. Ono što je još značajnije budući korisnici ovog servisa će na jednom mestu moći da preuzmu svu neophodnu dokumentaciju koja im je potrebna za ostvarivanje navedenih prava.Pokretanje jednog ovakvog servisa u skladu je sa digitalnom agendom koja se javno zagovara u našem društvu, a osnovna želja nam je da preciznim informacijama olakšamo građanima realizaciju zakonskih procedura.

Cilj aplikacije E-psiholog je da pruži psihološku podršku vulnerabilnim kategorijama kroz niz elemenata. Osobama sa invaliditetom su ponuđene i adrese, brojevi telefona i mejl adrese ustanova i institucija u kojima mogu da podraže odgovore za sve svoje dileme ili probleme koje imaju, kao i adekvatni psihološki testovi koji se sprovode onlajn i uz poštovanje svih pravila privatnosti korisnika.

Projekat „Uklonimo barijere“ je podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji.

Povezane objave