KAZNENE ODREDBE U VEZI SA PROFESIONALNOM REHABILITACIJOM OSOBA SA INVALIDITETOM

Autor Uklonimo barijere
uklonimo barijere

Foto:Unsplash

Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
(Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2009, 32/2013, u daljem tekstu: Zakon)
jasno su propisani uslovi za sprovođenja procesa profesionalne rehabilitacije, kao
važnog preduslova uključivanja odnosno vraćanja osoba sa invaliditetom u svet
rada.
Dobro su poznate odredbe člana 22-28. Zakona koje se odnose na obavezu
zapošljavanje osoba sa invaliditetom i sankcije za njeno kršenje. Osim njih, Zakon
sadrži i kaznene odredbe za kršenje obaveza iz oblasti profesionalne rehabilitacije
osoba sa invaliditetom.
Naime, Novčanom kaznom od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za
prekršaj pravno lice – organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, nosilac
poslova profesionalne rehabilitacije, preduzeće za profesionalnu rehabilitaciju i
zapošljavanje osoba sa invaliditetom, ako:
1) ne obavlja poslove podsticanja zapošljavanja osoba sa invaliditetom;
2) ne sprovodi ili sprovodi suprotno odredbama ovog zakona mere i
aktivnosti profesionalne rehabilitacije;
3) mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije sprovodi bez pribavljenog
odobrenja;
4) ne izda uverenje o stručnoj osposobljenosti;
5) obavlja delatnost, a ne ispunjava uslove propisane ovim zakonom;

2
6) ne sprovodi ili sprovodi suprotno odredbama ovog zakona mere i
aktivnosti profesionalne rehabilitacije;
7) ne koristi namenski sredstva za poboljšanje uslova rada unapređenje
proizvodnih programa, uvođenje standarda, poboljšanje kvaliteta
proizvoda i pruženih usluga, prilagođavanje radnih mesta ili u druge
svrhe. Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se
za prekršaj i odgovorno lice u pravnom licu (član 49. Zakona).

Novčanom kaznom od 200.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj
pravno lice, ako:

1) ne snosi troškove profesionalne rehabilitacije;
2) ne omogući zaposlenoj osobi sa invaliditetom odsustvo sa rada za
vreme trajanja profesionalne rehabilitacije;
3) ne ispuni obavezu zapošljavanja osoba sa invaliditetom ili prijavi da
je zaposlena osoba koja se ne smatra osobom sa invaliditetom u
skladu sa ovim zakonom.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 dinara kazniće se za prekršaj i
odgovorno lice u pravnom licu, a kaznom od 5.000,00 do 400.000,00 dinara
kazniće se za prekršaj i preduzetnik (član 50. Zakona).
Kao što se može zaključiti, za nepoštovanje obaveza u vezi sa profesionalnom
rehabilitacijom osoba sa invaliditetom propisane su novčane kazne u veoma
visokim iznosima. Ipak, važno je istaći da smisao zakona (ratio legis) zakonodavca
u ovom slučaju nije bio kažnjavanje prekršilaca zakonskih obaveza, jer bi onda
kazna bila sama sebi cilj, što vodi u negaciju prava. Suština je u stvaranju i
kontinuiranom poboljšavanju uslova za rad, zapošljavanje i profesionalnu
rehabilitaciju osoba sa invaliditetom.

3

Izvor:

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom
(Službeni glasnik Republike Srbije br. 36/2009, 32/2013).
Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave