KAZNENE ODREDBE IZ ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Pixabay

Pravo na pristupačno okruženje je jedno od osnovnih ljudskih prava. Zakonom o planiranju i izgradnji  („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009…52/2021, u daljem tekstu: Zakon) propisano je da zgrade javne i poslovne namene, kao i drugi objekti za javnu upotrebu (ulice, trgovi, parkovi i sl.), moraju se projektovati, graditi i održavati tako da svim korisnicima, a naročito osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama, omogućavaju nesmetan pristup, kretanje i boravak, odnosno korišćenje u skladu sa odgovarajućim tehničkim propisima čiji su sastavni deo standardi koji definišu obavezne tehničke mere i uslove projektovanja, planiranja i izgradnje, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama.

Stambene i stambeno-poslovne zgrade sa deset i više stanova moraju se projektovati i graditi tako da se svim korisnicima, a naročito osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama omogućava nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad (čl.5. Zakona).

Svrha kaznenih odredbi zakona je da obezbede sankcije za nepoštovanje zakonskih obaveza. Novčanom kaznom od 300.000 dinara kazniće se za prekršaj privredno društvo ili drugo pravno lice koje je investitor objekta ako ne obezbedi pristup objektu osobama sa invaliditetom u skladu sa standardima pristupačnosti (član 5).

Za navedeni prekršaj će se kazniti i odgovorno lice u privrednom društvu ili drugom pravnom licu, novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 dinara, kao i fizičko lice koje je investitor objekta, novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 dinara. Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka  podnosi nadležni građevinski inspektor.

Efikasna primena zakona i podzakonskih zakona iz oblasti planiranja i izgradnje predstavlja neophodan preduslov za stvaranje pristupačnog okruženja od čega zavisi i ostvarivanje ostalih ljudskih prava.

 

Izvor:

Zakon o planiranju i izgradnji  („Sl. glasnik RS“, broj 72/2009…52/2021).

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave