Javni poziv za usluge „Lični pratilac” i „Personalni asistent”

Autor Uklonimo barijere

Autor: Petar Veljković

Uklonimo Barijere

Personalni asistent – Foto: Pixabay.com

Grad Niš poziva sva zainteresovana lica za usluge „Lični pratilac” i „Personalni asistent” da na propisanim obrascima u roku od 8 dana od objavljivanja poziva (13.01.2020.) podnesu zahtev sa posebnom dokumentacijom, u zatvorenoj koverti sa naznakom „Lični pratilac” ili „Personalni asistent” u kancelariju broj 36 u ulici Prijezdinoj br. 1.

Pre podnošenja zahteva preporuka je Grada, da se zainteresovani upoznaju sa kriterijumima za ostvarivanje prava na ovu uslugu kao i utvrđeni način bodovanja prispelih prijava, i naglašavaju da neblagovremene i prijave bez propisane obavezne dokumentacije neće biti razmatrane.

Sa kriterijumima se možete upoznati i neophodne Zahteve možete preuzeti OVDE.

Povezane objave