Grad izdvaja 22 miliona za osobe sa invaliditetom

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijer

Foto: Vanja Keser

Grad Niš je 8. februara raspisao konkurs za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koji realizuju udruženja- organizacije  osoba sa invaliditetom u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji grada u 2021. godini. Sredstva, u visini od 22 miliona dinara, biće izdvojena iz gradskog budžeta, a programi se dostavljauju u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Reč je o programima za ostvarivanje javnog intersa u oblasti socijalne zaštite, koje realizuju udruženja osoba sa invaliditetom. Komisija će utvrditi listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ciljevi konkursa su jačanje kapaciteta udruženja i organizacija osoba sa invaliditetom za realizovanje programa, unapređenje socijalne zaštite od interesa grada, poboljšanje i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kao i podsticanje i razvoj usluga socijalne zaštite, poboljšanje njihovog kvaliteta i poboljšanje položaja najugroženijih grupa građana.

Maksimalni iznos sredstava po pojedinačnom programu u okviru ovog konkursa je do 1.500.000 dinara. Odobrene programe neophodno je realizovati do kraja decembra 2021. godine.

Pravo učešća na dodelu sredstava  imaju Udruženja i organizacije osoba sa invaliditetom registrovana u registru Agencije za privredne registre najmanje godinu dana do dana objavljivanja ovog konkursa, sa sedištem na teritoriji Grada Niša, koja obavljaju delatnost na teritoriji grada i koja se ne finansiraju po drugim osnovama iz gradskog budžeta za konkretan program kojim apliciraju.

Jedno udruženje-organizacija može biti nosilac isključivo jednog programa u okviru Konkursa za finansiranje i sufinansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja u 2021. godini u oblasti socijalne zaštite i zaštite osoba sa invaliditetom na teritoriji Grada Niša.

Programi se dostavljaju u zatvorenoj koverti – Gradskoj upravi za društvene delatnosti preko Pisarnice u ulici Nikole Pašića 24.

Autor: Milena Vidojković

Povezane objave