Goran Marinković – Osobe niskog rasta ne treba da potpadaju pod žig predrasuda

Autor Uklonimo barijere

Goran Marinković, kao osoba sa ahondroplazijom  već 12 godina radi  u Univerzitetskoj biblioteci „Nikola Tesla“. Za portal „Uklonimo barijere“, govori o svom radnom mestu, tome koliko je život osoba sa niskim rastom u Srbiji problematičan, visinskim, mikro i  mentalnim barijerama, kao i o predrasudama sa  kojima se ove osobe susreću.

Autori: Milena Terzić i Goran Radonjić

Povezane objave