e – Dokument

Autor Uklonimo barijere

Prvenstveni cilj servisa „E-dokument“ jeste da olakša ostvarivanje zakonskih prava osobama sa invaliditetom.

Kako komplikovane birokratske procedure neretko znaju da deluju demotivišuće na osobe sa invaliditetom, odlučili smo da na jednom mestu objedinimo najvažnije informacije u vezi sa ostvarivanjem prava poput personalne asistencije, besplatnog javnog prevoza, elektronskog recepta, dobijanja parking nalepnice, različitih oblika socijalne pomoći i slično. Ono što je još značajnije budući korisnici ovog servisa će na jednom mestu moći da preuzmu svu neophodnu dokumentaciju koja im je potrebna za ostvarivanje navedenih prava.

Pokretanje jednog ovakvog servisa u skladu je sa digitalnom agendom koja se javno zagovara u našem društvu, a osnovna želja nam je da preciznim informacijama olakšamo građanima realizaciju zakonskih procedura.

Servis će zahvaljujući našem IT timu biti praktično dizajniran što će građanima omogućiti jednostavno korišćenje svih segmenata servisa, a posebno preuzimanje neophodnih dokumenata i formulara.

Trenutno smo u završnoj fazi izrade sadržaja, potom sledi faza testiranja, nakon čega će servis biti dostupan građanima. Nadamo se da će i ovaj segment na našem portalu, kao i svi prethodni, doprinetu uklanjanju bareijera što je i dalje naša ideja vodilja u svemu.