DISKRIMINACIJA OSOBA SA INVALIDITETOM – STATISTIČKI PRISTUP

Autor Uklonimo barijere
uklonimo barijere

Foto: osi-press

Diskriminacija osoba sa invaliditetom se može sagledati na nekoliko načina. Multidisciplinarnost pristupa doprinosi pronalaženja adekvatnih društvenih i pravnih mehanizama za njeno suzbijanje. Kada je reč o diskriminaciji osoba sa invaliditetom, nezaobilazna je primena statističkog metoda. Sa tim u vezi ključan je odgovor na pitanje –u kojim oblastima je diskriminacija osoba sa invaliditetom najizraženija?
Prema Redovnom godišnjem izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, najviše pritužbi zbog diskriminacije na osnovu invaliditeta tokom 2021. godine podneto je u postupku pred organima javne vlasti i u oblasti rada i zapošljavanja (po 18), u pružanju javnih usluga ili pri korišćenju objekata i površina (16), slede obrazovanje i stručno osposobljavanje, zdravstvena i socijalna zaštita i druge oblasti. U 75 slučajeva pritužbe su podnela fizička lica i to približno u istom broju muškarci i žene (žene 39, a muškarci 36). Osobe sa invaliditetom se svakodnevno suočavaju sa brojnim i raznovrsnim problema u svim životnim dobima i u različitim oblastima društvenog života. Tako se primera radi deca sa invaliditetom suočavaju sa problemima u oblasti obrazovanja, zadovoljenja potreba za uslugama zdravstvene i socijalne zaštite neretko izostaje, odrasli teško dolaze do zaposlenja, veliki broj osoba sa invaliditetom je siromašan i/ili u riziku od siromaštva i sl. Proteklih godina vidan je napredak u brojnim oblastima, pre svega u promovisanju i unapređenju prava osoba sa invaliditetom, međutim mnoge prepreke su i dalje vidljive kada je u pitanju pristup zdravstvu, obrazovanju, zapošljavanju, uslugama socijalne zaštite, učešću u političkom životu osoba sa invaliditetom.
Poseban izazov predstavlja obezbeđivanje potrebnih usluga socijalne zaštite, kao i ostvarivanje pojedinih prava iz socijalne zaštite. Praksa Poverenika je kao i ranijih godina pokazala da se pojedine usluge ne obezbeđuju u kontinuitetu, niti u dovoljnom obimu, naročito kada su u pitanju slabije razvijene jedinice lokalne samouprave. Tako je primera radi, Poverenik 2019. godine, nakon dobijanja podataka od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu u vezi sa obezbeđivanjem usluge ličnog pratioca u jedinicama lokalne samouprave, onim lokalnim samoupravama koje nemaju uspostavljenu ovu uslugu uputio preporuku mera da preduzmu sve neophodne mere i aktivnosti kojima će obezbediti uspostavljanje i pružanje ove usluge deci kojoj je to neophodno. Imajući u vidu proglašenu pandemiju izazvanu korona virusom Poverenik nije sprovodio istraživanje o implementaciji preporuke, ali su se i u narednom periodu građani nastavili obraćati ukazujući da jedinica lokalne samouprave u kojoj žive još uvek nema ustanovljenu uslugu – lični pratilac deteta, ili da iako imaju u svojim odlukama propisanu uslugu, ona se ne obezbeđuje ili se ne obezbeđuje u dovoljnom obimu, odnosno ne pruža se svoj deci kojoj je neophodna. Imajući u vidu navedeno, kao i važnost pružanja ove usluge, Poverenik je u 2021. godini ponovo uputio preporuku mera svim jedinicama lokalne samouprave ukazujući da nije dovoljno da ova usluga bude propisana aktom jedinice lokalne samouprave, već je potrebno da ona bude i praktično obezbeđena u kontinuitetu. U decembru 2021. Poverenik je, kako bi ukazao na obavezu pružanja usluge, pokrenuo i stratešku parnicu protiv jedinice lokalne samouprave i centra za socijalni rad zbog ne pružanja ove usluge detetu sa invaliditetom (Redovni godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 2021: 171,176).
Treba istaći da ovaj kratak osvrt na oblasti diskriminacije osoba sa invaliditetom nema za cilj da pruži kompletni statistički pregled diskriminacije osoba sa invaliditetom, već samo da ukaže na značaj statističkog praćenja diskriminacije osoba sa invaliditetom (prikazani su podaci koji se odnose samo na 2021. godinu) Sve ovo je nedovoljno za bilo kakva uopštavanja. Takođe, iza svih slučajeva diskriminacije i prezentovanih brojeva stoji neprestana borba osoba sa invaliditetom i život svih onih koji se sa diskriminacijom svakodnevno susreću.

Izvori:
Redovni godišnji izveštaj Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, 2021, http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2022/04/Poverenik-za-zastitu-ravnopravnosti-Godisnji-izvestaj-za-2021-compressed.pdf, pristup 25.07.2022.

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave