BICIKLIZAM KAO PARAOLIMPIJSKI SPORT

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Paralympic.rs

Biciklizam je jedan od sportova kojim se aktiviraju svi delovi tela. Zbog toga je veoma čest i u rekreativnom i u profesionalnom sportu. Biciklizam je paraolimpijski sport od Igara u Seulu 1988. god. Takmičenja se u potpunosti izvode prema pravilima Međunarodne biciklisticke unije (UCI). Dodate su samo izmene u pravilima koja se odnose na bezbednost takmičara i na opremu i pomagala koja takmičari mogu da koriste. Takmičenja se odvijaju na stazama i putevima, discipline su pojedinačne ili timske, a takmiče se muškarci i žene. Takmičenja su moguća za sportiste sa svim vrstama invaliditeta, ali ne mogu sve kategorije osoba sa invaliditetom da učestvuju u svim disciplinama, npr. osobe sa cerebralnom paralizom mogu da se takmiče samo u drumskim disciplinama. U biciklizmu su takmičari podeljeni u tri grupe, prema vrsti invaliditeta:

 

  • takmičari sa motoričkim invaliditetom- takmiče se u drumskim disciplinama i u disciplinama na stazi;
  • takmičari sa celebralnom paralizom- takmiče se isključivo u drumskim disciplinama i u trkama tricikala;
  • slepi i slabovidi takmičari- takmiče se u drumskim disciplinama i u disciplinama na stazi na tandem biciklima, što znači da sa njima vozi i pilot koji upravlja biciklom. Pilot može da bude i bivši profesionalni biciklista samo ako je ispunio uslov da u određenom vremenskom periodu nije obnavljao profesionalnu licencu (Paraolimpijski komitet Srbije 2021).

 

Kao što se može videti, pravila biciklizma, kao paraolimpijskog sporta, uvažavaju jedno od osnovnih načela paraolimpijzma da se pravila određenog sporta moraju modifikovati tako da invaliditet u najmanjoj mogućoj meri utiče na takmičarske rezultate, kako bi oni zavisili isključivo od snage, spretnosti i veštine samih sportista sa invaliditetom.

 

Izvor:

Paraolimpijski komitet Srbije – biciklizam, http://www.paralympic.rs/sportovi/biciklizam, pristup 18.08.2021.

 

Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave