Besplatne online edukacije – Jačanje kapaciteta preduzetnika tokom kriznih perioda

Autor Uklonimo barijere

Predavač: Sonja Šovljanski

Uklonimo Barijere

Foto: edukacijepreduzetnici.com

Otkako je došlo do izbijanja virusa COVID, mnogi preduzetnici su se iznenada suočili sa određenim problemima koje ranije nisu imali. Postoji nova iznenadna potreba kako da održavaju poslovanje u ovo vrlo izazovno vreme, posebno za nove startupe koji nemaju dovoljno iskustva. Kad se pojave ovakvi izazovni trenuci, preduzetnik mora da istraje i da koristi strategije upravljanja krizama koje mu mogu pomoći da održi, ako ne i poveća prodaju i profit, da nauči strategije prevazilaženja kriza i iskoristi ih da stvori uspeh u budućnosti ukoliko se krize ponove.

uklonimo barijere

Projekat je podržan od strane Američke ambasade, te su edukacije koje će izvoditi stručnjaci u ovim oblastima besplatne. Edukacije će pretežno voditi stručnjaci koji se preko deset godina bave određenom temom ili oni koji pored dugogodišnje privatne prakse, ove teme razvijaju i kroz svoju akademsku karijeru. Radionice se održavaju online, u trajanju od sat i po (do dva sata maksimalno)

Potrebno je popuniti prijavu na sajtu na linku: https://bit.ly/3986JmR (pazite da unesete pravilno svoj mejl i broj telefona), a nakon toga ćete dobiti zoom link ka radionici (oko nedelju dana pre održavanja).

Informacije i pitanja možete dobiti i na mejl psihorelaks@gmail.com ili telefon 063/487870, kao i posredstvom linka: https://bit.ly/3986JmR

Radionice:

1. Mogućnosti finansiranja poslovanja

       5.12., subota, 20-21:30 časova

Radionica ima za cilj da pruži informacije o mogućnostima finansiranja poslovanja za preduzeća i preduzetnike
koji su početnici u poslovanju, kao i ona preduzeća i preuzetnici koja posluju duže od dve godine, te generalno,
institucijama koje nude podršku sektoru privrede…

 Predavač: Nikolina Pupavac

2. Mogućnosti finansiranja poslovanja, nefinansijska podrška

       12.12., subota, 20-21:30 časova

Nefinansijska podrška preduzećima kroz mentoring program, subvencijama za novo zapošljavanje kao i drugim
podsticajima kojima se unapređuje poslovanje preduzeća…

Predavač: Nikolina Pupavac

3. Pregovaračke sposobnosti  iz ugla psihologije

       29.11., nedelja, 20-21:30 časova

– kako da  postignete svoje ciljeve, kroz podizanje pregovaračkih sposobnosti  na viši nivo.

– osnovne komponente aktivnog slušanja

– koncept “trojnog mozga” i njegova primena u pregovorima

– “krivljenje realnosti” – principi konverzacijske hipnoze i primena u poslovnoj praksi

– osnovni principi uveravanja

– 5 najvažnijih strahova vašeg sagovornika- kako ih prepoznati i eleminisati ih

Predavač: Goran Palamarević

4. Pregovaračke sposobnosti  iz ugla psihologije

       6.12., nedelja, 20- 21:30 časova

– kako da započnem razgovor sa klijentom

– zabranjena reč u pregovorima i psihološka pozadina

-kako da postavite granice, a ne naljutite sagovornika

– kako da parafraziramo sagovornikove reči, postavljamo otvorena pitanja i sumiramo tok razgovora

– “monkey mind” model i zašto je on presudan za tok pregovora

– identifikacija i otklanjanje vaših blokada tokom pregovora

– i još dosta toga

Predavač: Goran Palamarević

5. Kreiranje i održivost organizacione kulture

       26.11., četvrtak, 10-11:30 časova

Šta je to organizaciona kultura i zašto je važno da se bavimo njom;

-Koji tipovi organizacione kulture postoje;

-Šta sve oblikuje organizacionu kulturu;

-Kreiramo li mi organizacionu kulturu ili organizaciona kultura kreira organizaciju;

-Subkulture – Ahilova peta ili?

Predavač: Katarina Milić

6. Kreiranje i održivost organizacione kulture

       3.12., četvrtak, 10 -11:30 časova

-Prikaz studija

-Usklađivanje organizacione kulture sa procedurama organizacije – kako da organizacione kultura živi u praksi;

-Da li organizaciona kultura može da se menja i kako.

Svako od polaznika edukacije imaće zadatak da napravi plan kreiranja i razvoja organizacione kulture u svojoj organizaciji.

Predavač: Katarina Milić

7. Procena uspešnosti zaposlenih

       10.12., ćetvrtak, 10-11:30 časova

-Šta se sve podrazumeva pod performansama;

-Koje uslove treba obezbediti da bi proces procene učinka mogao da se sprovede u organizaciji;

-Ko je odgovoran za procenu učinka u organizaciji;

-Šta sve može biti predmet procene;

-Ko sve može biti procenjivač;

-U koje svrhe možemo koristiti rezultate procene;

-Aktivnosti upravljanja sistemom ocenjivanja;

Svako od polaznika edukacije dobiće zadatak da osmisli sistem procene učinka u svojoj organizaciji.

Predavač: Katarina Milić

8. Procena uspešnosti zaposlenih – prikaz studija, metode i tehnike

       17.12., četvrtak, od 10-11:30 časova

-Prikaz studija

-Metode i tehnike procene učinka;

-Kontrola kvaliteta ocenjivanja;

-Tipične greške koje pravimo u ocenjivanju;

-Kako dati povratnu informaciju zaposlenom.

Predavač: Katarina Milić

9. Knjigovodstvo – šta je sve važno znati

       26.11., četvrtak, 16-17:30 časova

– prednosti i mane registrovanja PR, DOO…

– knjgovodstvo i online biznis – šta je važno znati

– šta je neophodno znati

– kako da izabere knjigovođu i šta treba da proveravate redovno, koje su vaše obaveze a koje knjigovođe

– mesečne obaveze prema državi i režijski troškovi

Predavač: Zlata Jelić

10. Knjigovodstvo – greške i propusti

       3.12., četvrtak, 16-17:30 časova

– najčešće greške u finansijskom poslovanju

– postupanje u toku inspekcijske kontrole

– rešavanje grešaka i propusta

– gde da pratimo bitne informacije

– šta je bitno znati ukoliko zatvarate radnju i  koji su uslovi i troškovi

– najčešća pitanja za knjigovođu

Predavač: Zlata Jelić

11. Upravljanje stresom, tehnike disanja

      10.12., četvrtak, 16-17:30 časova

Tehnikama relaksacije se postiže:

• viši stepen psihofizičke relaksacije

• normalizacija disanja i funkcije krvnih sudova

• pritisak se normalizuje

• poboljšava se kvalitet sna i spavanja

• uravnotežava se raspoloženje

Predavač: Sonja Šovljanski

12. Upravljanje stresom, PMR

      17.12., četvrtak, 16-17:30 časova

Pojedine vežbe iz Progresivno mišićne relaksacije i Autogenog treninga

Tehnikama relaksacije se postiže:

• viši stepen psihofizičke relaksacije

• normalizacija disanja i funkcije krvnih sudova

• pritisak se normalizuje

• poboljšava se kvalitet sna i spavanja

• uravnotežava se raspoloženje

Kratke relaksacione tehnike se brzo savladavaju, ali je njihov efekat do dva sata, naspram
dubokih tehnika relaksacije koje imaju efekat oko nedelju dana. Za duboke tehnike
relaksacije poput Autogenog treninga i PMRa potrebno je duže vreme da se usvoje, obično
oko 6 do 10 nedelja vežbanja i preporučuju se više kod upornih psihosomatskih oboljenja.
Kratke relaksacione tehnike s obzirom da se brzo usvajaju su vrlo korisne kada je potreban
brz efekat relaksacije.

Povezane objave