ATLETIKA KAO PARAOLIMPIJSKI SPORT

Autor Uklonimo barijere
Uklonimo Barijere

Foto: Paralyimpic.rs

Atletika je jedan od najstarijih sportova. Obuhvata trkačke i bacačke discipline. Zbog ugleda koji uživa u zajednici aportova, često se naziva i „kraljicom sportova“. Atletika je, u svetu, najmasovniji paraolimpijski sport. Na paraolimpijskim igrama se atletska takmičenja izvode od samog početka, od Paraolimpijskih igara u Rimu 1960. god. Na atletskim takmičenjima učestvuju muškarci i žene razvrstani u klase.

Takmičenja se odvijaju prema pravilima Međunarodne atletske federacije (IAAF) koja su prilagođena osobama sa invaliditetom, tako da su za neke klase takmičara bacački rekviziti nešto lakši, slepi i slabovidi takmičari trče sa vodičima, koristeći po dve staze.Za trke duže od 400m slepi i slabovidi takmičari mogu imati dva vodiča, pri čemu je dozvoljena samo jedna izmena. Takmičari u nekim klasama sa amputacijama moraju nositi proteze na trkama, dok je za takmičare sa amputacijama u ostalim klasama to opcija.

Takmičari koji se trkaju u kolicima moraju imati kolica koja zadovoljavaju propisane standarde. Kolica mogu biti ispitivana pre ili posle trke. Takmičari u kolicima u bacačkim disciplinama bacaju sa fiksirane klupe, koju kad jednom podese više ne mogu pomerati u toku takmičenja.

Atletikom se bave takmičari iz više od 120 zemalja, a telo koje upravlja paraolimpijskim takmičenjima je Međunarodni paraolimpijski atletski komitet. Na Igrama u Londonu je učestvovalo 1.100 atletičara (Paraolimpijski komitet Srbije, 2021).

Atletske discipline su veoma rasprostranjene u paraolimpijskom pokretu Srbije. Više o istaknutim sportistima sa invaliditetom videti u Jorgić, Aleksandrović, Mirić i dr, 2020: 150-168. Azletičari redovno osvajaju medalje na svetskim i evropskim prvenstvima i paraolimpijskim igrama.

Izvori:

Jorgić, B., Aleksandrović, M., Mirić, F., Čolović, H. i Dimitrijević, L. (2020) Holistički pristup adaptirnoj fizičkoj aktivnosti – teorija i praksa, Niš: Fakultet sport i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Nišu.

Paraolimpijski komitet Srbije – atletika, http://www.paralympic.rs/sportovi/atletika,  pristup 19.08.2021.

 Autor: Dr Filip Mirić

Povezane objave